Echinacea kan förebygga och lindra virusangrepp

Echinacea kan förebygga och lindra virusangrepp

Ett flertal studier visar att Echinaforce har en hämmande effekt när det gäller såväl förkylnings- som influensavirus.