fbpx

Echinacea kan förebygga och lindra virusangrepp

Echinaforce är ett av världens mest använda och väldokumenterade växtbaserade läkemedel. Flera studier visar att Echinaforce kan hämma tillväxten av såväl förkylnings- som influensavirus. Echinaforce är godkänt som traditionellt växtbaserat läkemedel för att lindra förkylningssymtom, men de klassiska dropparna har nyligen också godkänts som tillfällig profylax vid förkylning.

15 november, 2021

Echinaforce är ett schweiziskt växtbaserat läkemedel för lindring – och numera alltså även profylax – vid förkylning. Medlet i sin nuvarande form utvecklades redan på 1950-talet av Alfred Vogel, pionjär inom växtbaserad medicin, och har sedan dess kommit i flera olika beredningsformer. Den orala lösningen, Echinaforce-dropparna, är den mest kända formen, men medlet finns även i tablettform i två styrkor sammt som munhålespray (kombinerad med extrakt av salvia). I flera europeiska länder finns Echinaforce även som en lösning som kan drickas som ett varmt te för att lindra symtomen vid förkylning och virusangrepp.

Echinaforce är i dag ett av världens mest använda växtbaserade läkemedel och används av miljontals människor runtom i världen. Den traditionella användningen är med andra ord ovanligt väl dokumenterad och det har även gjorts ett stort antal studier där Echinaforce har ingått.

Echinaforce – för att förebygga och lindra förkylning

Hämmar virustillväxt

De kliniska studierna pekar på att Echinaforce har en betydligt starkare effekt som virushämmare – upp till tio gånger starkare – än de flesta andra echinacea-preparat. Förklaringen härleds till framställningsmetoden, där extraktet till echinaforce utvinns ur färska växtdelar från ekologiskt odlade echinacea-plantor, medan de flesta andra preparat bygger på extrakt av torkade örter eller pressaft från echinacea.

Behandlingskonceptet bygger på den schweiziske apotekaren Alfred Vogels filosofi när det gäller odling, hantering och beredning av växtbaserade läkemedel. Vogel såg hur nordamerikanska indianer använde olika delar av echinacea-växten för allt från såromläggning till behandling av förkylning och feber. Han tog med sig fröer av Echinacea purpurea från USA och anammade indianernas sätt att använda färska delar av örten, inklusive roten, i stället för endast torkade blad.

​​Det genetiska ursprunget, den ekologiska odlingen och att extraktionen sker från färsk helört där även rötterna ingår särskiljer Echinaforce från andra echinaceaextrakt.

​Många viktiga studier

Echinacea har de senaste decennierna diskuterats flitigt, bland annat mot bakgrund av att metastudier pekat på att medel med extrakt av röd solhatt endast har en marginellt bättre effekt vid förkylning än placebo. En stor brist med dessa studier är att de omfattar olika typer av echinacea-extrakt – trots att flera studier alltså visar att det extrakt som utvinns ur färska, ekologiskt odlade växtdelar skiljer ut sig påtagligt från andra preparat när det gäller att motverka virustillväxt och lindra och förkorta perioder med förkylningssymtom.

Tittar vi i stället mer fokuserat på de studier som gjorts på Echinaforce specifikt så visar de på signifankta effekter när det gäller så gott som alla relevanta parametrar: profylax, virustillväxt, symtomlindring, sjukdomsförlopp och risk för komplikationer.

Färre komplikationer

I laboratoriestudier har både vanliga virus som influensa A/H3N2, Herpes simplex och Rhinovirus (förkylningsvirus) testats liksom nyare influensastammar som fågel- och svininfluensa. Studierna visade att samtliga virustyper inaktiveras även i de lägsta koncentrationerna (1 000 ggr under rekommenderad doseringen).

​På motsvarande sätt har också vanliga bakterier som Streptococcus pyogenes, Legionella pneumonia testats. Echinaforce visade sig i dessa jämförelser vara lika effektiv mot bakterier som mot virus. Detta styrker den traditionella erfarenheten att Echinaforce inte bara kan lindra förkylningssymtom, utan även bidra till att förebygga och lindra lunginflammation, bihåleinflammation och lunginflammation. Det är mot denna bakgrund de klassiska Echinaforce-dropparna nu också godkänts som tillfällig profylax vid förkylning.

​Halverad infektionsrisk

I en av de hittills största studierna på Echinaforce, dubbelblind och randomiserade (försökspersonerna delades slumpmässigt till intag av Echinaforce respektive placebo) ingick 755 personer och studien pågick under fyra vintermånader.

Den brittiska studien visade att risken att drabbas av en virusinfektion som förkylning eller influensa sjönk med 53% (genomsnittligt) i Echinaforce-gruppen jämfört med hos dem som fått placebo. I utsatta patientgrupper med lågt immunförsvar minskade risken att drabbas av en infektion med mellan 70-80%, jämfört med placebo.

​Allra bäst effekt hade Echinaforce på influensavirus, där risken att drabbas sjönk med 95% jämfört med placebogruppen. När det gäller influensaprofylaxen ska dock noteras att det handlade om en liten grupp patienter.

Unika verkningsmekanismer

I Sverige är Echinaforce godkänt som växtläkemedel (Traditionellt växtbaserat Läkemedel, TVBL) med hänvisning till att medlet har använts under lång tid utan rapporter om allvarligare biverkningar. På senare år har dock ett flertal studier gjorts som dokumenterar effekten hos Echinaforce och klarlägger verkningsmekanismen.

Echinaforce finns i följande beredningsformer i Sverige:

  • Echinaforce oral lösning. Godkänd för lindring av förkylningsbesvär och tillfällig profylax vid förkylning (ny indikation).
  • Echinaforce tabletter, vanlig styrka och extra starka (Forte)
  • Echinaforce Comp – munhålespray som innehåller extrakt av färska växtdelar från ekologiskt odlad echinacea och salvia, en kombination som är speciellt utformad för att lindra förkylningsymtom som halsont.

Många studier

Echinaforce är ett av världens bäst dokumenterade växtbaserade läkemedel och studierna pekar på effekter i flera led: dels för att förebygga virusangrepp och förkorta sjukdomsförloppet, dels för att lindra förkylningssymtom och minska risken för komplikationer som öron- och lunginflammation. Laboratoriestudier visar också att echinacea-extraktet har en hämmande effekt även på andra typer av virus (som influensa) samt bakterier. Läs mer om forskningen kring Echinacea purpurea och Echinaforce här.

Sammanfattningsvis kan sägas att det som skiljer ut Echinaforce från de flesta övriga echinacea-preparat på marknaden är:

  • Att all odling sker ekologiskt och tillverkaren Bioforce har kontroll över hela processen från frö till växtplats, skörd och tillverkning.
  • Att extraktionen av aktiva ämnen sker inom 24 timmar efter skörd. Hela växten används, det vill säga både ovan- och underjordsdelar.
  • Dessutom är de frön som Bioforce använder genetiskt specifika. De härstammar alla från de frön som Alfred Vogel fick av indianhövdingen Ben Black Elk på 1950-talet.
  • Echinaforce är också den mest använda och bäst dokumenterade echinacea-produkten.
  • Studier visar att Echinaforce har effekt såväl för att förebygga och lindra förkylningar som för att förkorta sjukdomsförloppet och minska risken för komplikationer.
  • Trots omfattande och långvarig användning av Echinaforce finns få allvarligare biverkningar rapporterade. Personer som är allergiska mot korgblommor bör vara försiktiga med Echinaforce, men i övrigt finns endast ett fåtal fall av lindrigare magbesvär rapporterade.
  • Det finns också rapporter om att medel med echinacea kan påverka annan medicinering, men när det gäller det specifika Echinaforce-extraktet finns inga sådana rapporter.

Fakta

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 1204 [1] => 336 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 656 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.078608989715576 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

REFERENSER

Jawad, R. Schoop, A. Suter, P. Klein, and R. Eccles (2012) Safety and Efficacy Profile of Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 841315, 7 pages doi:10.1155/2012/841315

Schapowal A1 (2013) Echinacea Formula (Echinaforce ® Hotdrink): Effects of a Proprietary Echinacea Formula Compared With Oseltamivir in the Early Treatment of Influenza. Ross SM. Holist Nurs Pract. 2016 Mar-Apr; 30(2):122-5.

Ross SM (2016) Echinacea purpurea: A Proprietary Extract of Echinacea purpurea Is Shown to be Safe and Effective in the Prevention of the Common Cold. Holist Nurs Pract. 2016 Jan-Feb; 30(1):54-7.

Annons
Annons