fbpx

Echinacea – effektiv och ekologisk hjälp mot virus

Röd solhatt är en av våra mest använda och bäst dokumenterade läkeväxter. De flesta och mest intressanta studierna har gjorts på Echinaforce, ett traditionellt växtbaserat läkemedel med färskt extrakt ekologiskt odlad Echinacea Purposa.  Andra väl beprövade och flitigt använda echinacea-medel är Echinagard och Esberitox, som dock skiljer sig i framställning och sammansättning från Echinaforce.

18 december, 2022

Det har gjorts ett stort antal studier på Echinaforce genom åren och studierna har varit mer samstämmiga än studier på vöriga echinacea-preparat när det gäller effektitidigare skeenden av virusangreppet, infektionens längd och intensitet samt risken för komplikationer.

Studier har också visat att Echinaforce också kan bidra till att minska risken till komplikationer vid virusangrepp.

Virus och bakterier

I studierna har både vanliga virus som influensa A/H3N2, Herpes simplex och Rhinovirus (förkylningsvirus) testats liksom nyare influensastammar som fågel- och svininfluensa. Studierna visade att viruset inaktiveras även i de lägsta koncentrationerna (1 000 ggr under rekommenderad dosering).

​På motsvarande sätt testades vanliga bakterier som Streptococcus pyogenes, Legionella pneumonia m.fl. Studien visade att Echinaforce var lika effektiv mot bakterier som mot virus. Detta styrker erfarenheten av att Echinaforce kan förebygga och lindra lunginflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.

Halverad infektionsrisk

Den dubbelblinda och randomiserade studien (försökspersonerna delades slumpmässigt upp till intag av Echinaforce respektive placebo) och 755 personer medverkade under fyra vintermånader.

Studien visade att risken att drabbas av en virusinfektion som förkylning eller influensa sjönk med 53% (genomsnittligt) i Echinaforce-gruppen jämfört med hos dem som fått placebo. I utsatta patientgrupper, med lågt immunförsvar, minskade risken att drabbas av en infektion med mellan 70-80%, jämfört med placebo.

Studie på influensavirus

​Allra bäst effekt hade Echinaforce på influensavirus, där risken att drabbas sjönk med 95% jämfört med placebogruppen. Värt att notera att detta är resultat som behöver bekräftas i större studier, men effekten var slående.

Under de senaste åren har flera studier gjorts, som belyser verkningsmekanismen hos Echinaforce. En av studierna är av särskilt intresse, Eccles och medarbetare.

Echinaforce i korthet

Vilket echinacea-medel som ger bäst skydd och lindring vid förkylning och virus är omdiskuterat, men sammanfattningsvis kan flera faktorer talar för Echinaforce:

1. All odling sker ekologiskt och Bioforce har kontroll över hela processen från frö till växtplats, skörd och tillverkning.
2. Extraktionen av aktiva ämnen sker inom 24 timmar efter skörd. Hela växten används, dvs. både ovan- och underjordsdelar.
3. Dessutom är de frön som Bioforce använder genetiskt specifika. De härstammar alla från de frön, som Alfred Vogel fick av indianhövdingen Ben Black Elk på 50-talet.
4. Vidare är Echinaforce den enda echinacea-produkt, som i välgjorda studier visat såväl förebyggande som lindrande effekt vid virussjukdomar, särskilt influensa.
5. Alfred Vogel hade som läkare ett särskilt intresse för barnmedicin och konstaterade att han under sin långa bana noterat att Echinaforce gett ett påtagligt skydd mot virusangrepp med kortare sjukdomsförlopp och, färre komplikationer även på barn.
6. Färska studier stödjer att Echinaforce är ett säkert och effektivt alternativ även vid längre tids behandling av barn. I Sverige rekommenderas dock inte Echinaforce till barn under 18 år och en behandlingstid på högst tio dagar. .

Studier på Echinaforce

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om läkeörten echinacea och om det traditionellt växtbaserade läkemedlet Echinaforce. 

Fakta

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 336 [1] => 656 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 1204 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.086659908294678 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

  1. Jawad, R. Schoop, A. Suter, P. Klein, and R. Eccles (2012) Safety and Efficacy Profile of Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
    Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 841315, 7 pages doi:10.1155/2012/841315
  2. Schapowal A1 (2013) Echinacea Formula (Echinaforce ® Hotdrink): Effects of a Proprietary Echinacea Formula Compared With Oseltamivir in the Early Treatment of Influenza. Ross SM. Holist Nurs Pract. 2016 Mar-Apr; 30(2):122-5.
  3. Ross SM, Echinacea purpurea: A Proprietary Extract of Echinacea purpurea Is Shown to be Safe and Effective in the Prevention of the Common Cold. Holist Nurs Pract. 2016 Jan-Feb; 30(1):54-7.

Annons
Annons