Molkosan – för stabilare mage och blodsocker

Det finns också vetenskapligt stöd för att Molkosan kan ha en stabiliserande effekt på blodsockret.

Läs mer