fbpx

Fermenterad dryck för bättre maghälsa

Kan man både minska sötsuget och få en bättre fungerande mage på samma gång? Ja – med hjälp av fermenterade drycker och livsmedel kan ha god effekt både mot svajigt blodsocker och orolig mage.

12 mars, 2022

Många som har provat Molkosan, en prebiotisk dryck framställd av fermenterad ostvassla, kan vittna om hur besvär med akut sug efter sötsaker och orolig mage dämpas påtagligt. Det finns också vetenskapligt stöd för att Molkosan kan ha en stabiliserande effekt på blodsockret.

Molkosan är en helt naturlig produkt tillverkad av fermenterad ostvassla och har sitt ursprung i schweiziska Appenzeller, en region där man i århundraden utvecklat hälsosamma extrakt och drycker från växt- och djurriket.

Pionjär inom naturmedicin

Här levde och verkade A Vogel, en av naturmedicinens verkliga pionjärer. Molkosan var ett stående inslag i hans kurverksamhet i Appenzeller och ingick i hans baskurer för en hälsosam livsstil.

Vogel lyckades visa att Molkosan inte bara har en stabiliserande effekt på mage och tarm, utan även bidrar till att stabilisera blodsockret och därmed minska sötsug och ge en mer jämn energifördelning över dagen.

Fokus på naturen

A Vogel hade ett grundmurat intresse för naturens läkande örter och för naturliga mjölksyrade produkter som i århundraden använts för att stärka hälsan i de många gånger bistra förhållandena i schweiziska alperna.

Han samlade frön och växter från hela världen och lyckades bland annat ta fram ett unikt extrakt ur röd solhatt, baserat på en den nordamerikanska varianten av echinacea purpurea. Ur detta extrakt utvecklades Echinaforce, ett av världens mest använda och bäst dokumenterade växtbaserade förkylningspreparat.

Men Vogel intresserade sig också för bland annat fermentiserade mjölkprodukter från frigående fjällkor. Ur detta intresse växte så småningom Molkosan fram efter ett omfattande utvecklingsarbete och har ända sedan A Vogel startade sin egen tillverkning på 1960-talet blivit en favorit hos användare i över 30 länder.

Välgörande mjölksyra

I Molkosan ingår sedan 2010 en egenutvecklad mjölksyrabakterie, Lactobacillus casei Alpinus. Tillsatsen av just denna bakteriestam ger en särskilt hög koncentration av kroppsegen mjölksyra (L+), vilket gör att pH-värdet i tarmen sänks så att det skapas optimala förutsättningar för tillväxt av ”goda” tarmbakterier.

Stabiliserade blodsockret

I en studie som gjordes 2008 med ett dagligt tillskott av 30 ml Molkosan visade det sig att diabetespatienter som fått 75 gr standardiserad laktosblandning fick mer stabila insulin- och blodsockernivåer än de deltagare som inte fick Molkosan. Glukosnivåerna hos de patienter som fick Molkosan var i snitt 14 procent lägre i upp till 180 minuter efter måltid/glukosbelastning än i jämförelsegruppen.

Bekräftade effekten

Studien var den första i sitt slag som kunde bekräfta den traditionella användningen av Molkosan som blodsocker- och insulinstabiliserande kosttillskott hos såväl friska individer som patienter med diabetes. Studien visade alltså att Molkosan kan öka insulinkänsligheten utan att för den skull påverka nivåerna av insulin och prinsulin.

Även halten av triglycerider i blodet förbättrades hos patienterna som tog Molkosan, enligt studien.

Naturliga processer

A Vogels produkter framställs helt på naturlig väg, utan konstgjorda tillsatser och alla verksamma substanser kommer från ekologiskt odlade växter eller naturliga substanser. Tillverkningsmetoderna är skonsammast möjliga och uppfyller de krav som ställs inom läkemedelsindustrin. Molkosan Original är fri från laktos och mjölkprotein (kasein) och innehåller inga kalorier.

Ur artikel publicerad på Naturbiblioteket av prof Ingemar Joelsson. 

Studier visar på stabiliserat blodsocker

Molkosan® är en koncentrerad, näringsrik och mjölksyrad vassledryck som är fettsnål och kalorifattig. Molkosan är bra för hela kroppen, den upprätthåller och återställer flera kroppsfunktioner, enligt de studier som har gjorts.
Molkosan minskar koncentrationen av glukos i blodet efter en kolhydratrik måltid.
Molkosan ökar kroppens känslighet för insulin hos såväl prediabetiska personer som hos diabetiker.
Molkosan minskar halten av triglycerider och reducerar glykemiskt index efter måltid.
​Risken att utveckla diabetes typ II
Incidensen av diabetes har nått oanade nivåer under de senaste åren. Det är högst önskvärt att försöka minska risken att utveckla diabetes. En hälsosam livsstil innebär intag av måltider med lågt glykemiskt index, försök att undvika höga nivåer av såväl glukos som insulin samt att öka kroppscelllernas känslighet för det egna insulinet.
Viktreduktion är ett ytterligare sätt att försöka minska risken att utveckla diabetes. Redan en minskning av 5 – 7% av kroppsvikten har visat sig kunna minska risken avsevärt.

Traditionell användning

Molkosan är en fermenterad vassle-produkt med rikt innehåll av L+ mjölksyra. Mjölksyrade produkter är kända för att främja god hälsa och lång livslängd. Det är traditionellt känt att intag av Molkosan förbättrar blodsockervärden hos patienter med prediabetes och samtidigt bidrar till att reducera överflödiga fett-avlagringar i kroppen.

Fler studier på Molkosan

Studier på Molkosan visar att den fermenterade mjölksyradrycken stabiliserade blodsockret hos både friska och diabetiker samt förlänger mättnadskänslan. blodsocker och insulinkänslighet i positiv riktning,  Molkosan testades i en cross-over, placebokontrollerad studie  2008 för att bedöma effekten på glukos-tolerans och postprandiala glukos- och insulin-värden hos friska och hos diabetiska eller prediabetiska personer.

I en annan studie fick friska försökspersoner en kost rik på kolhydrater. De deltagare som tog Molkosan 15 minuter innan måltiden fick en ökad insulinkänslighet och stabilare blodsocker – därmed bekräftades alltså resultatet i studien från 2008. gjordes en liknande studie där även diabetiker deltog. Försökspersonerna fick äta rent socker eller en kolhydratrik måltid.

Effekten på blodsocker och insulinnivåerna var lika tydliga i båda grupperna –  Molkosan gav stabilare värden. Vid två andra tillfällen undersöktes hur Molkosan påverkade mättnadskänslan när deltagarna åt bröd och grönsaker. Mjölksyran i Molkosan verkar kunna normalisera produktionen av de hormon som styr mättnadskänslan. Man såg också att vasslen förbättrade näringsupptaget och reglerade vätskeöverskottet, det vill säga, Molkosan är milt vätskedrivande.

Molkosan mage

Molkosan är en fermenterad dryck som har en balanserande effekt på oroliga magar.

Räddar magar i 30-tal länder

Av de många personer som sökte till till Alfred Vogels kurort i Appenzeller från hela Europa var ofta Molkosan den fösta kontakten med Vogels filosofi som naturterapeut. Medlet används som en bashebhandling och gavsnabb effekt i form av mindre magbesvär och stabilare blodsocker – effekter som senare har kunnat bekräftas i vetenskapliga studier.

Alfred Vogel beskrev själv Molkosan som ”ett fantastiskt näringspreparat, framställd av koncentrerad ekologisk vassla från schweiziska alpkor, vana vid att beta de näringsrika växterna på alpsluttningarna med höga halter av kalcium, kalium och magnesium. Molkosan visade sig också ha en renande balanserande och utrensande verkan på en rad olika organ i kroppen och samtidigt en positiv effekt på näringsupptaget. Därmed blev Molkosan något av A Vogels favoritkur.

Vogels egen favorit

I dag säljs preparatet i ett 30-tal länder och används flitigt av såväl friska personer med känsliga mager som patienter i förstadier eller redan utvecklad diabetes.

Forskning visar att L+ varit en viktig del i människans kosthållning i tusentals år, men att de naturliga halterna av ämnet minskat med moderna framställningstekniker. Därför framställs Molkosan på skonsammast och effektivast möjligt sätt för att ta till vara de aktiva substanserna.

Ökar insulinkänsligheten

Molkosan är rik på mjölksyran L+, som är en viktig del av vårt tarmsystem och bland bidrar till att öka insulinkänsligheten så att sockernivåerna i blodet kan hållas mer stabila . Dessutom försvårar L+ för ”skadliga” bakterier att få fäste i armen, underlättar tarmtömningen. Molkosan har ett lågt pH-värde i tarmen, men påverkar den känsliga syra-bas-balansen i positiv riktning.

Molkosan används även vid viktminskning och här är det framförallt  den leverrensande och blodsockerstabiliserande effekten som kommer till nytta. Med bättre glukosbalans minskar risken för hypoglykemier – blodsockerfall – och det sockersug som ofta följer efter. Samtidigt blir det lättare att upprätthålla en balanserad diet med effektivare näringsupptag, en annan effekt av Molkosan.

Fakta

ACF

ID2292
keyfield_627bc4c2bdc8c
labelFakta
namefakta
prefixacf
typewysiwyg
value<p>Varannan svensk beräknas någon gång under livet ha besvär med uppkördhet och orolig mage – något som allvarligt kan påverka livskvalitet och välbefinnande. Hela sju av tio personer som använt Molkosan blev bättre redan efter en kort tids behandling med så gott som obefintlig biverkningsprofil. En bonuseffekt för många är också att problem med svajigt blodsocker tenderar att märkbart reduceras med Molkosan, något som i sin tur ökar orken och välmåendet.</p>
menu_order1
required0
conditional_logic0
parent55
wrapperArray ( [width] => [class] => [id] => )
tabsall
toolbarbasic
media_upload0
delay0
_namefakta
_valid1

Module Settings

custom_identifierACF Item
acf_namefield_627bc4c2bdc8c
is_author_acf_fieldoff
post_object_acf_namenone
author_field_typeauthor_post
linked_user_acf_namenone
type_taxonomy_acf_namenone
acf_tagp
show_labeloff
label_seperator:
visibilityon
empty_value_optionhide_module
use_iconoff
icon_color#235857
use_circleoff
circle_color#235857
use_circle_borderoff
circle_border_color#235857
use_icon_font_sizeoff
icon_image_placementleft
image_mobile_stackinginitial
return_formatarray
image_link_urloff
image_link_url_acf_namenone
checkbox_stylearray
checkbox_radio_returnlabel
checkbox_radio_value_typeoff
checkbox_radio_linkoff
link_buttonoff
email_subjectnone
email_body_afternone
add_css_classoff
add_css_loop_layoutoff
add_css_class_selectorbody
link_new_tabon
link_name_acfoff
link_name_acf_namenone
url_link_iconoff
image_sizefull
true_false_conditionoff
true_false_condition_css_selector.et_pb_button
true_false_text_trueTrue
true_false_text_falseFalse
is_audiooff
is_videooff
video_loopon
video_autoplayon
make_video_backgroundoff
video_background_sizecover
is_oembed_videooff
defer_videooff
defer_video_iconI||divi||400
video_icon_font_sizeoff
pretify_textoff
pretify_seperator,
number_decimal.
show_value_if_zerooff
text_imageoff
is_options_pageoff
is_repeater_loop_layoutoff
linked_post_stylecustom
link_post_seperator,
link_to_post_objecton
link_to_post_object_new_taboff
loop_layoutnone
columns4
columns_tablet2
columns_mobile1
user_field_returndisplay_name
link_to_author_pageoff
repeater_dyn_btn_acfnone
text_before_positionsame_line
label_positionsame_line
vertical_alignmentmiddle
_builder_version4.17.3
_module_presetdefault
title_css_font_size14px
title_css_letter_spacing0px
title_css_line_height1.3em
acf_label_css_font_size14px
acf_label_css_letter_spacing0px
acf_label_css_line_height1em
label_css_letter_spacing0px
text_before_css_font_size14px
text_before_css_letter_spacing0px
text_before_css_line_height1em
seperator_font_size14px
seperator_letter_spacing0px
seperator_line_height1em
relational_field_item_font_size14px
relational_field_item_letter_spacing0px
relational_field_item_line_height1em
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonoff
button_text_size20
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconon
button_icon_placementright
button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
text_orientationleft
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
title_css_text_shadow_stylenone
title_css_text_shadow_horizontal_length0em
title_css_text_shadow_vertical_length0em
title_css_text_shadow_blur_strength0em
title_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_stylenone
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength0em
acf_label_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_stylenone
label_css_text_shadow_horizontal_length0em
label_css_text_shadow_vertical_length0em
label_css_text_shadow_blur_strength0em
label_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_stylenone
text_before_css_text_shadow_horizontal_length0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength0em
text_before_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_stylenone
seperator_text_shadow_horizontal_length0em
seperator_text_shadow_vertical_length0em
seperator_text_shadow_blur_strength0em
seperator_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_stylenone
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength0em
relational_field_item_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}

Varannan svensk beräknas någon gång under livet ha besvär med uppkördhet och orolig mage – något som allvarligt kan påverka livskvalitet och välbefinnande. Hela sju av tio personer som använt Molkosan blev bättre redan efter en kort tids behandling med så gott som obefintlig biverkningsprofil. En bonuseffekt för många är också att problem med svajigt blodsocker tenderar att märkbart reduceras med Molkosan, något som i sin tur ökar orken och välmåendet.

Execution time: 0.0012 seconds

Du är kanske också intresserad av

Args

post_type
0post
post_statuspublish
posts_per_page3
meta_query
relationAND
0Array ( )
post__in
0804
13528
23719
post__not_in
01421
orderby
dateASC
relevanssitrue

Module Settings

post_type_chooseoff|on|off|off|off|off|off
loop_stylecustom_loop_layout
shortcode_name[de_loop_template_shortcode]
loop_templatesdivi-blog
custom_loop_templatenone
loop_layout2780
filter_update_animationload-6
no_posts_layout2780
no_posts_layout_textSorry, No posts.
is_main_loopon
include_current_termsoff
groupping_post_objectoff
groupping_taxonomynone
show_empty_onloadoff
post_statuspublish
show_current_postoff
posts_number3
post_offset0
post_display_typerelated
saved_typewishlist
acf_linked_acfnone
related_contentpost-object
related_acf_fieldnone
related_content_categoriesdefault
is_category_loopoff
disable_sticky_postsoff
specific_post_objectsoff
related_content_tagsdefault
tax_name_relatednone
acf_name_relatedfield_627bf22305443
custom_tax_choosepost
acf_namenone
include_sticky_postson
include_sticky_posts_onlyoff
onload_tax_choosepost
sort_orderdate
acf_sort_fieldnone
acf_sort_typestring
acf_date_picker_fieldnone
acf_date_picker_methoddefault
acf_date_picker_custom_day30
order_asc_descASC
sec_acf_sort_fieldnone
sec_acf_sort_typestring
sec_acf_date_picker_fieldnone
sec_order_asc_descASC
enable_loadmoreoff
pagination_positionbottom
scrolltoon
scrollto_fine_tune0px
loadmore_textLoad More
loadmore_text_loadingLoading...
enable_resultcountoff
resultcount_positionright
result_count_single_textShowing the single result
result_count_all_textShowing all %d results
result_count_pagination_textShowing %d-%d of %d results
has_mapoff
map_all_postsoff
map_all_posts_limit-1
map_infoview_layoutnone
map_infoview_layout_ajaxoff
hide_marker_labeloff
map_clusteron
map_center_first_poston
link_whole_girdoff
link_whole_gird_externaloff
external_acfnone
content_section_layoutnone
grid_layoutgrid
equal_heighton
columns3
columns_tablet2
columns_mobile1
custom_gutter_widthoff
grid_list_defaultlist
grid_list_positionleft
grid_list_cookie_time30
grid_view_icon||divi||400
list_view_icon||fa||900
icon_padding7px|7px|7px|7px
icon_margin0px|10px|0px|0px
enable_overlayon
show_featured_imageon
show_read_moreoff
read_more_textRead More
show_authoron
show_dateon
date_formatF j, Y
show_categorieson
show_contentoff
excerpt_length270
excerpt_more...
show_commentsoff
meta_separator|
content_visibilityhover
image_hover_animationnone
loop_template_content_alignmentcenter_center
loop_template_color_themelight
loop_template_same_heighton
image_min_height150px
image_max_height500px
pagination_item_background#fff
pagination_item_background_active#ebe9eb
disabled_onoff|off|off
_builder_version4.19.1
_module_presetdefault
grouping_tax_title_font_size14px
grouping_tax_title_letter_spacing0px
grouping_tax_title_line_height1em
title_font_size14px
title_letter_spacing0px
title_line_height1em
excerpt_font_size14px
excerpt_letter_spacing0px
excerpt_line_height1em
loop_template_meta_font_size14px
loop_template_meta_letter_spacing0px
loop_template_meta_line_height1em
loop_template_meta_a_font_size14px
loop_template_meta_a_letter_spacing0px
loop_template_meta_a_line_height1em
loop_template_a_font_size14px
loop_template_a_letter_spacing0px
loop_template_a_line_height1em
pagination_font_letter_spacing0px
active_pagination_letter_spacing0px
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonoff
button_text_size20
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconon
button_icon_placementright
button_on_hoveron
custom_loop_template_buttonoff
loop_template_button_text_size20
loop_template_button_bg_use_color_gradientoff
loop_template_button_bg_color_gradient_repeatoff
loop_template_button_bg_color_gradient_typelinear
loop_template_button_bg_color_gradient_direction180deg
loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
loop_template_button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
loop_template_button_bg_color_gradient_unit%
loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
loop_template_button_bg_color_gradient_start#2b87da
loop_template_button_bg_color_gradient_start_position0%
loop_template_button_bg_color_gradient_end#29c4a9
loop_template_button_bg_color_gradient_end_position100%
loop_template_button_bg_enable_imageon
loop_template_button_bg_parallaxoff
loop_template_button_bg_parallax_methodon
loop_template_button_bg_sizecover
loop_template_button_bg_image_widthauto
loop_template_button_bg_image_heightauto
loop_template_button_bg_positioncenter
loop_template_button_bg_horizontal_offset0
loop_template_button_bg_vertical_offset0
loop_template_button_bg_repeatno-repeat
loop_template_button_bg_blendnormal
loop_template_button_bg_enable_video_mp4on
loop_template_button_bg_enable_video_webmon
loop_template_button_bg_allow_player_pauseoff
loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewporton
loop_template_button_use_iconon
loop_template_button_icon_placementright
loop_template_button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
grouping_tax_title_text_shadow_stylenone
grouping_tax_title_text_shadow_horizontal_length0em
grouping_tax_title_text_shadow_vertical_length0em
grouping_tax_title_text_shadow_blur_strength0em
grouping_tax_title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
title_text_shadow_stylenone
title_text_shadow_horizontal_length0em
title_text_shadow_vertical_length0em
title_text_shadow_blur_strength0em
title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
excerpt_text_shadow_stylenone
excerpt_text_shadow_horizontal_length0em
excerpt_text_shadow_vertical_length0em
excerpt_text_shadow_blur_strength0em
excerpt_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_a_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_a_text_shadow_stylenone
loop_template_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
pagination_font_text_shadow_stylenone
pagination_font_text_shadow_horizontal_length0em
pagination_font_text_shadow_vertical_length0em
pagination_font_text_shadow_blur_strength0em
pagination_font_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
active_pagination_text_shadow_stylenone
active_pagination_text_shadow_horizontal_length0em
active_pagination_text_shadow_vertical_length0em
active_pagination_text_shadow_blur_strength0em
active_pagination_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_button_text_shadow_stylenone
loop_template_button_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_button_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_button_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_productnone
box_shadow_color_productrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_productouter
box_shadow_style_grid_list_view_buttonnone
box_shadow_color_grid_list_view_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_grid_list_view_buttonouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
box_shadow_style_loop_template_buttonnone
box_shadow_color_loop_template_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_loop_template_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}
0.14698576927185 seconds

Referenser

Execution time: 0.0003 seconds

Annons

Execution time: 0.0003 seconds

Annons

Execution time: 0.0003 seconds