Vad räknas som kosttillskott? Hur avgörs vilka hälsopåståenden som får göras för ett kosttillskott? Och hur ska kosttillskott märkas i handel och på apotek? Naturbiblioteket.se reder ut begreppen.

Kosttillskott är, precis som namnet anger, ett preparat som tas som ett tillskott till den normala kosten. Tanken med kosttillskott är alltså inte att de ska ersätta en väl varierad kost, utan användas i första hand vid konstaterad brist på vissa ämnen eller för att uppnå vissa effekter enligt de godkända hälsopåståenden som görs.

Kosttillskott räknas alltså som livsmedel och ärenden som rör exempelvis hälsopåståenden hanteras av Livsmedelsverket (www.slv.se), inte Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se ).

Från växter till vitaminer

Ämnen som kan klassas som kosttillskott är växtextrakt, örter, aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, vitaminer, mineraler och andra ämnen som har en ”fysiologisk och/eller näringsmässig inverkan”. Kosttillskott kan dock inte säljas i lösvikt, utan ska vara paketerade i avdelade doser med ingående information om innehåll så som ingående ämnen och mängd, rekommenderad daglig dos och en varning för att överskrida dagsdosen.

Livsmedelsverkets godkännande av kosttillskott grundas på EU:s regler om kosttillskott, som antogs 2005. I dessa regler anges vilka ämnen som får säljas som kosttillskott och särskild vikt ska läggas vid att påpeka att rekommenderad dagsdos inte får överskridas, eftersom en del av de verksamma substanser som är godkända för användning i kosttillskott kan vara skadliga i höga doser.

Det finns också ett strikt regelverk för hälsopåståenden när det gäller kosttillskott. Det anges bland annat att ”i information och marknadsföring av kosttillskott får det inte förekomma antydningar om att en allsidig och varierad kost i allmänhet inte täcker det normala behovet av näringsämnen”.

Vitamin B1 - ett värdefullt kosttillskott.

Vitaminer och mineraler – några av många viktiga kosttillskott.

Tillåtna hälsopåståenden

Det är inte tillåtet att påstå att ett kosttillskott kan förebygga eller bota sjukdom. Om så sker kan Livsmedelsverket föra vidare ärendet till Läkemedelsverket för att produkten ska granskas som ett läkemedel i stället. I praktiken är dock gränsen svår att definiera exakt, eftersom det finns ett antal godkända närings- och hälsopåståenden för exempelvis vitaminer och mineraler.

EU listar fortlöpande vilka hälsopåståenden som accepteras och listorna finns tillgängliga på Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se).

Exempel på godkända hälsopåståenden kan vara:

Kalcium och D-vitamin behövs för normal utveckling och tillväxt av skelettet hos barn eller att en produkt sänker kolesterolvärdet som är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

Det går också att ansöka hos Livsmedelsverket om nya eller utvidgade hälsopåståenden.

Här är några av vanligaste och viktigaste kosttillskott: