fbpx

Visst finns alternativ vid klimakteriebesvär

8 av 10 kvinnor i klimakteriet beräknas ha återkommande besvär med symtom som värmevallningar, svettningar, irritabilitet och sömnsvårigheter. Många har svårt att hitta hjälp som kan lindra besvären. Lagom till Klimakteriedagen 18 oktober) tipsar vi om naturliga alternativ för att bli kvitt klimakteriebesvären.

 

17 september, 2022

Varför får så få kvinnor effektiv hjälp mot klimakteriebesvär – och vilka alternativ finns till konventionell hormonbehandling för kvinnor som lider svårt av symptom som värmevallningar, svettningar och sömnproblem på grund av minskad östrogenproduktion?

Hittills har hormonbehandling i princip varit den enda behandling som rekommenderats inom sjukvården. Därmed har den stora grupp kvinnor som inte vill eller kan ta hormontillskott i princip inte kunnat erbjudas en effektiv behandling vid klimakteriebesvär.

Försämrad livskvalitet

– För många kvinnor innebär denna period i livet, när östrogenhalterna i kroppen sjunker, en svår omställning med besvär som dramatiskt påverkar såväl hälsa som livskvalitet, säger professor Andrea Genazzani, tidigare ordförande i European Society of Gynecology.

– Vi som gynekologer måste verka för att fler kvinnor söker hjälp tidigare för klimakteriebesvär och se till att vi kan erbjuda alternativ till konventionell behandling. Hormonterapi är visserligen effektiv men förknippas av många kvinnor med ökad risk för bröst- och livmodercancer. Det gör att många kvinnor är skeptiska – och riskerar därmed att stå utan behandling.

Studier visar vägen

Att kosttillskottet Femarelle nu rekommenderas som ett förstahandsalternativ till hormonterapi är, förklarar Andrea Genazzini, resultatet av ett flertal studier som visar på likvärdig effekt som hormonbehandling – men utan att vävnad i bröst och livmoder påverkas.

– Det innebär nya möjligheter att hjälpa betydligt fler kvinnor än tidigare med en effektiv och säker behandling i olika skeden av klimakteriet.

Fakta om Femarelle

Femarelle innehåller en patenterad substans, DT56a, som utvinns ur sojabönor i kombination med linfrö.

Femarelle har en så kallad SERM-effekt, där den verksamma substansen knyts selektivt till östrogenreceptorer – dock utan att påverka bröst- eller livmodervävnad. DT56a har i flera studier visat sig ha en likvärdig effekt som hormonterapi vid klimakteriebesvär med symptom som värmevallningar, svettningar, sömnbesvär samt försvagad benstomme. Femarelle har i kliniska studier visat sig ha en snabb effekt som märks redan efter några dagar.

Minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa

Femarelle finns i tre olika varianter, utformad för klimakteriets olika skeden. FEMARELLE Rejuvenate vänder sig till kvinnor 40+ som upplever tidiga symptom av sjunkande hormonnivåer som trötthet, oro/nedstämdhet och försämrad elasticitet i huden. Femarelle Recharge är anpassad för kvinnor 50+ som har klimakteriebesvär som värmevallningar, svettningar och sömnproblem. Femarelle Unstoppable riktar sig till kvinnor 60+ med exempelvis försämrad benhälsa och minskad ork.

Bakgrund: Menopaus och klimakterium

Menopaus betecknar tiden för den sista regelbundna regleringsblödningen i livet. Menopaus är enligt den definitionen en tidsrymd om 5 till 7 dagar. Klimakteriet börjar efter menopaus, men det måste ju gå några månader innan man vet att det var den sista regleringen i livet man upplevde, blödningarna kan komma med oregelbundna intervall under månaderna före menopaus.Klimakteriebesvär kan komma flera år före menopausen och man klimakterierelaterade besvär kan fortsätta långt upp i åren.

​Östrogent hormon och FSH

Under den fertila perioden (mellan menarche och menopaus) mognar en äggblåsa (en follikel) varje månad – i samband med mognaden utsöndras det kvinnliga könshormonet östrogen (estrogen-17-beta). Under något eller några år före menopaus sker follikelmognaden inte längre regelbundet, vilket gör att medel-koncentrationen av östrogent hormon i blod och vävnader sjunker.

Detta leder i sin tur till att ett hormon från hypofysen, FSH (follikelstimulerande hormon) bildas i ökad omfattning. Stegringen i FSH har stor betydelse för de vanligaste och mest besvärande klimakteriesymtomen, värmevallningar och svettningar.​

Femarelle – mot klimakteriebesvär

Soja används i många sammanhang i fermenterad form. Som i Femarelle, ett kosttillskott som visat sig ha god effekt vid klimakteriebesvär.

Frågor och svar om klimakteriebesvär

Besvären i klimakteriet omfattar 10 till 12 symtom. Man kan förenklat säga att symtomen hänförs till fyra olika områden:

 • ​Vasomotoriska symtom: värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter
 • Psykiska symtom: känslomässig instabilitet, irritabilitet, trötthet och tendens
  till depression
 • Somatiska symtom: ledbesvär och muskelsmärta.
 • Atrofiska symtom: slemhinneatrofi/slemhinnetorrhet och minskad sexuell lust och förmåga.

​Ökad risk för benskörhet

På lång sikt leder östrogenbristen även till försämrad mineralisering av skelettet med benskörhet (osteoporos) och frakturrisk som följd.

Skelettets mineralhalt är störst vid 20-års ålder. Redan från 30 år sker en fortlöpande, långsam urkalkning av benet. De låga östrogenhalterna i kroppen efter menopaus gör att mineralhalten då sjunker snabbare än tidigare. Tillståndet ger oftast inga symtom innan det är för sent, nämligen då frakturer inträffar. Benbrotten drabbar i första hand s.k. trabekulärt ben, d.v.s. ben i kotkropparna, i lårbenshalsen och i nedre delen av underarmen, radiusfraktur.

​Behöver besvären behandlas?

Cirka 80% av kvinnor i klimakteriet söker vård för sina besvär. Det betyder att klimakteriella besvär behöver behandlas, även om klimakteriet inte är en sjukdom utan en naturlig fas av livet.

Medellivslängden för kvinnor i Sverige är numera 84 år, vilket innebär att en tredjedel av livet levs efter menopaus! Detta understryker betydelsen av att tillgodose god hälsa och god livskvalitet under lång tid.

Det finns i dag inga skäl att acceptera en nedsatt livskvalitet efter menopaus. Men det gäller att hitta en behandling som är effektiv och som man känner sig trygg med.

​Vilka behandlingar kan man välja mellan?

Under de senaste åren har resultat av flera undersökningar publicerats, som visat en ökad risk för bröstcancer efter långvarig hormonbehandling med en kombination av östrogen och gestagen (progesteronliknande substanser). Detta har gjort att många känner sig tveksamma till denna typ av behandling, även om den oftast är effektiv.

Enbart östrogen (utan tillsats av gestagen) är verksamt – och i stort sett riskfritt – men är förbehållet kvinnor som har undergått operation för att ta bort livmodern.

​Växtöstrogener (fytoöstrogener) är en grupp ämnen, som har det gemensamt att de kan ändra sin verkningsmekanism så att de binder till receptorer i specifika vävnader och därför inte utgör en riskfaktor för cancer i organ som bröstet och livmodern. Växtöstrogener kan sålunda i kroppen ersätta en del av det kvinnliga östrogenet, vilket ger minskade klimakteriebesvär. De kan också påverka skelettet positivt.

​Vilken är den bästa lösningen?

Den ideala hjälpen för klimakteriets problem bör fokusera på tre områden.

Effekt: De mest besvärande klimakteriella symtomen såsom värmevallningar, svettningar, irritabilitet, tendens till depression och sömnsvårigheter skall minska eller upphöra.

Säkerhet: Risken för icke önskade effekter i livmodern och bröstet skall minimeras och vara oberoende av hur lång tid intaget sker.

Ökad benhälsa: Det är av stort värde för såväl kvinnan själv som för samhället att minska risken för benskörhet med åtföljande frakturer. Ett medel mot klimakteriebesvär bör därför även bidra till en ökad mineralisering av benet. För att detta skall vara möjligt måste det östrogenlika ämnet ha en selektiv verkan.

​SERM

De enda medlen som för närvarande uppfyller sådana krav är ”Selektiva Östrogen Receptor Modulerande” medel, SERM. Det som är karaktäristiskt för SERM, är att de lämnar den östrogena receptorn i vissa vävnader opåverkad. Klimakteriebesvären lindras och tendensen till benskörhet motverkas medan risker för oönskad verkan på livmoder och bröstvävnad uteblir.

Är Femarelle det rätta medlet?

 • Femarelle är en produkt som ligger i linje med den lösning som man eftersträvar.
 • Femarelle är väl dokumenterat, och de kliniska studierna har visat att Femarelle endast stimulerar de östrogena receptorerna i vissa vävnader, framför allt hjärnan och skelettet.
 • Femarelle angriper de klassiska klimakteriella besvären och har en förmåga att öka mineraliseringen i skelettet.
 • Femarelle har inte visat någon negativ effekt på slemhinnan i livmodern (endometriet) och inte heller på vävnaden i brösten.
 • Femarelle är en växtbaserad Selektiv Östrogen Receptor Modulator, som med rätta kan benämnas fyto-SERM.

Vad gör Femarelle till det naturliga valet?

Kliniska studier har visat att Femarelle har en snabbt insättande verkan – de flesta kvinnor känner effekt på besvären redan efter 5 – 7 dagar, optimal verkan kommer med fortsatt intag.

På lång sikt har Femarelle visats ha effekt på skelettets mineralisering.

Femarelle är det första medlet som inte bara hämmar ”urkalkningen”. Intag av Femarelle leder till ben-nybildning och en starkare benstomme. Naturligtvis måste de basala förutsättningarna för mineralisering tillgodoses, man måste tänka på behovet av calcium (som ökar med åren) och D-vitamin.

Dokumenterad säkerhet

Femarelle har inte endast en väl dokumenterad effekt utan – vilket är lika viktigt – en dokumenterad säkerhet.

Det ligger i definitionen av SERM att medlet skall ha effekt på vissa funktioner och vävnader i kroppen – såsom att förhindra klimakteriella symtom och tillgodose benhälsa – medan oönskade effekter på andra vävnader uteblir.

Det är också viktigt att veta att Femarelle inte har någon ogynnsam inverkan på blodets koagulationsförmåga. Femarelle har funnits på världsmarknaden under de senaste 10 åren – det tidigare namnet har varit Tofupill. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats under den tiden.

Källor: Prof em Ingemar Joelsson, prof Andrea Genazzani

Andra naturliga alternativ

Andra växtbaserade alternativ för behandling av klimakteriebesvär är:

 • Remifemin med extrakt av läkesilverax. Växtbaserat läkemedel som är godkänt för behandling av värmevallningar och kraftiga svettningar i samband med klimakteriet.
 • Balans Plus med pollenextrakt, rödklöver och ett B-vitaminkomplex speciellt kombinerat för att bibehålla välbefinnandet i klimakteriet.
 • Me-No Menopause Balance är en kombination av gurkörtolja (Med GLA), jamsrot och rödklöver. Utformat för att lindra klimakterierelaterade besvär som värmevallningar, svettningar, rastlöshet och irritabilitet.
 • Better You Balans Kvinna med vitamin-, mineral och extraktkomplex från bland annat jättenattljus, bidrottninggelé och magnesium. Bidrar till hormonell balans, bland annat under klimakteriet.

Femarelle finns i tre olika varianter för olika skeden i klimakteriet.

Produktinformation

Sammansättning: En kapsel innehåller 322 mg av en speciellt framtagen soja, odlad på noggrant utvalda arealer utan risk för genmanipulering. Den effektiva beståndsdelen, DT56a, är framtagen genom en specifik och patenterad process utan användning av kemiska medel. DT56a används i kapseln tillsammans med 108 mg linfrö.

Rekommenderad användning: Femarelle är avsett att användas från det att klimakteriella besvär börjar göra sig gällande och framgent. Femarelle undanröjer de klassiska symtomen av östrogenbrist samtidigt som det stärker benstommen.

Rekommenderad dos: En kapsel två gånger dagligen, morgon och kväll. Kan tas med eller utan föda. Femarelle tillverkas i enlighet med de strängaste kraven på läkemedelsstandard. Tester utförs kontinuerligt under tillverkningsprocessen. Modern teknologi appliceras för att tillgodose stabilitet av de aktiva innehållsämnena under lång tid.

Fakta

ACF

ID2292
keyfield_627bc4c2bdc8c
labelFakta
namefakta
prefixacf
typewysiwyg
value<p><strong>Visste du att…</strong></p> <p><strong>… Klimakteriedagen arrangeras den 18 oktober varje år för att öka kunskapen om klimakteriet och uppmärksamma behovet av förbättrad behandling av kliamkterierelaterade besvär. Klimakteriedagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO och International Menopause Society. </strong></p>
menu_order1
required0
conditional_logic0
parent55
wrapperArray ( [width] => [class] => [id] => )
tabsall
toolbarbasic
media_upload0
delay0
_namefakta
_valid1

Module Settings

custom_identifierACF Item
acf_namefield_627bc4c2bdc8c
is_author_acf_fieldoff
post_object_acf_namenone
author_field_typeauthor_post
linked_user_acf_namenone
type_taxonomy_acf_namenone
acf_tagp
show_labeloff
label_seperator:
visibilityon
empty_value_optionhide_module
use_iconoff
icon_color#235857
use_circleoff
circle_color#235857
use_circle_borderoff
circle_border_color#235857
use_icon_font_sizeoff
icon_image_placementleft
image_mobile_stackinginitial
return_formatarray
image_link_urloff
image_link_url_acf_namenone
checkbox_stylearray
checkbox_radio_returnlabel
checkbox_radio_value_typeoff
checkbox_radio_linkoff
link_buttonoff
email_subjectnone
email_body_afternone
add_css_classoff
add_css_loop_layoutoff
add_css_class_selectorbody
link_new_tabon
link_name_acfoff
link_name_acf_namenone
url_link_iconoff
image_sizefull
true_false_conditionoff
true_false_condition_css_selector.et_pb_button
true_false_text_trueTrue
true_false_text_falseFalse
is_audiooff
is_videooff
video_loopon
video_autoplayon
make_video_backgroundoff
video_background_sizecover
is_oembed_videooff
defer_videooff
defer_video_iconI||divi||400
video_icon_font_sizeoff
pretify_textoff
pretify_seperator,
number_decimal.
show_value_if_zerooff
text_imageoff
is_options_pageoff
is_repeater_loop_layoutoff
linked_post_stylecustom
link_post_seperator,
link_to_post_objecton
link_to_post_object_new_taboff
loop_layoutnone
columns4
columns_tablet2
columns_mobile1
user_field_returndisplay_name
link_to_author_pageoff
repeater_dyn_btn_acfnone
text_before_positionsame_line
label_positionsame_line
vertical_alignmentmiddle
_builder_version4.17.3
_module_presetdefault
title_css_font_size14px
title_css_letter_spacing0px
title_css_line_height1.3em
acf_label_css_font_size14px
acf_label_css_letter_spacing0px
acf_label_css_line_height1em
label_css_letter_spacing0px
text_before_css_font_size14px
text_before_css_letter_spacing0px
text_before_css_line_height1em
seperator_font_size14px
seperator_letter_spacing0px
seperator_line_height1em
relational_field_item_font_size14px
relational_field_item_letter_spacing0px
relational_field_item_line_height1em
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonoff
button_text_size20
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconon
button_icon_placementright
button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
text_orientationleft
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
title_css_text_shadow_stylenone
title_css_text_shadow_horizontal_length0em
title_css_text_shadow_vertical_length0em
title_css_text_shadow_blur_strength0em
title_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
acf_label_css_text_shadow_stylenone
acf_label_css_text_shadow_horizontal_length0em
acf_label_css_text_shadow_vertical_length0em
acf_label_css_text_shadow_blur_strength0em
acf_label_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
label_css_text_shadow_stylenone
label_css_text_shadow_horizontal_length0em
label_css_text_shadow_vertical_length0em
label_css_text_shadow_blur_strength0em
label_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
text_before_css_text_shadow_stylenone
text_before_css_text_shadow_horizontal_length0em
text_before_css_text_shadow_vertical_length0em
text_before_css_text_shadow_blur_strength0em
text_before_css_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
seperator_text_shadow_stylenone
seperator_text_shadow_horizontal_length0em
seperator_text_shadow_vertical_length0em
seperator_text_shadow_blur_strength0em
seperator_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
relational_field_item_text_shadow_stylenone
relational_field_item_text_shadow_horizontal_length0em
relational_field_item_text_shadow_vertical_length0em
relational_field_item_text_shadow_blur_strength0em
relational_field_item_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}

Visste du att…

… Klimakteriedagen arrangeras den 18 oktober varje år för att öka kunskapen om klimakteriet och uppmärksamma behovet av förbättrad behandling av kliamkterierelaterade besvär. Klimakteriedagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO och International Menopause Society. 

Execution time: 0.0012 seconds

Du är kanske också intresserad av

Args

post_type
0post
post_statuspublish
posts_per_page3
meta_query
relationAND
0Array ( )
post__in
01363
11226
orderby
dateASC
relevanssitrue

Module Settings

post_type_chooseoff|on|off|off|off|off|off
loop_stylecustom_loop_layout
shortcode_name[de_loop_template_shortcode]
loop_templatesdivi-blog
custom_loop_templatenone
loop_layout2780
filter_update_animationload-6
no_posts_layout2780
no_posts_layout_textSorry, No posts.
is_main_loopon
include_current_termsoff
groupping_post_objectoff
groupping_taxonomynone
show_empty_onloadoff
post_statuspublish
show_current_postoff
posts_number3
post_offset0
post_display_typerelated
saved_typewishlist
acf_linked_acfnone
related_contentpost-object
related_acf_fieldnone
related_content_categoriesdefault
is_category_loopoff
disable_sticky_postsoff
specific_post_objectsoff
related_content_tagsdefault
tax_name_relatednone
acf_name_relatedfield_627bf22305443
custom_tax_choosepost
acf_namenone
include_sticky_postson
include_sticky_posts_onlyoff
onload_tax_choosepost
sort_orderdate
acf_sort_fieldnone
acf_sort_typestring
acf_date_picker_fieldnone
acf_date_picker_methoddefault
acf_date_picker_custom_day30
order_asc_descASC
sec_acf_sort_fieldnone
sec_acf_sort_typestring
sec_acf_date_picker_fieldnone
sec_order_asc_descASC
enable_loadmoreoff
pagination_positionbottom
scrolltoon
scrollto_fine_tune0px
loadmore_textLoad More
loadmore_text_loadingLoading...
enable_resultcountoff
resultcount_positionright
result_count_single_textShowing the single result
result_count_all_textShowing all %d results
result_count_pagination_textShowing %d-%d of %d results
has_mapoff
map_all_postsoff
map_all_posts_limit-1
map_infoview_layoutnone
map_infoview_layout_ajaxoff
hide_marker_labeloff
map_clusteron
map_center_first_poston
link_whole_girdoff
link_whole_gird_externaloff
external_acfnone
content_section_layoutnone
grid_layoutgrid
equal_heighton
columns3
columns_tablet2
columns_mobile1
custom_gutter_widthoff
grid_list_defaultlist
grid_list_positionleft
grid_list_cookie_time30
grid_view_icon||divi||400
list_view_icon||fa||900
icon_padding7px|7px|7px|7px
icon_margin0px|10px|0px|0px
enable_overlayon
show_featured_imageon
show_read_moreoff
read_more_textRead More
show_authoron
show_dateon
date_formatF j, Y
show_categorieson
show_contentoff
excerpt_length270
excerpt_more...
show_commentsoff
meta_separator|
content_visibilityhover
image_hover_animationnone
loop_template_content_alignmentcenter_center
loop_template_color_themelight
loop_template_same_heighton
image_min_height150px
image_max_height500px
pagination_item_background#fff
pagination_item_background_active#ebe9eb
disabled_onoff|off|off
_builder_version4.19.1
_module_presetdefault
grouping_tax_title_font_size14px
grouping_tax_title_letter_spacing0px
grouping_tax_title_line_height1em
title_font_size14px
title_letter_spacing0px
title_line_height1em
excerpt_font_size14px
excerpt_letter_spacing0px
excerpt_line_height1em
loop_template_meta_font_size14px
loop_template_meta_letter_spacing0px
loop_template_meta_line_height1em
loop_template_meta_a_font_size14px
loop_template_meta_a_letter_spacing0px
loop_template_meta_a_line_height1em
loop_template_a_font_size14px
loop_template_a_letter_spacing0px
loop_template_a_line_height1em
pagination_font_letter_spacing0px
active_pagination_letter_spacing0px
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonoff
button_text_size20
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconon
button_icon_placementright
button_on_hoveron
custom_loop_template_buttonoff
loop_template_button_text_size20
loop_template_button_bg_use_color_gradientoff
loop_template_button_bg_color_gradient_repeatoff
loop_template_button_bg_color_gradient_typelinear
loop_template_button_bg_color_gradient_direction180deg
loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
loop_template_button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
loop_template_button_bg_color_gradient_unit%
loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
loop_template_button_bg_color_gradient_start#2b87da
loop_template_button_bg_color_gradient_start_position0%
loop_template_button_bg_color_gradient_end#29c4a9
loop_template_button_bg_color_gradient_end_position100%
loop_template_button_bg_enable_imageon
loop_template_button_bg_parallaxoff
loop_template_button_bg_parallax_methodon
loop_template_button_bg_sizecover
loop_template_button_bg_image_widthauto
loop_template_button_bg_image_heightauto
loop_template_button_bg_positioncenter
loop_template_button_bg_horizontal_offset0
loop_template_button_bg_vertical_offset0
loop_template_button_bg_repeatno-repeat
loop_template_button_bg_blendnormal
loop_template_button_bg_enable_video_mp4on
loop_template_button_bg_enable_video_webmon
loop_template_button_bg_allow_player_pauseoff
loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewporton
loop_template_button_use_iconon
loop_template_button_icon_placementright
loop_template_button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
grouping_tax_title_text_shadow_stylenone
grouping_tax_title_text_shadow_horizontal_length0em
grouping_tax_title_text_shadow_vertical_length0em
grouping_tax_title_text_shadow_blur_strength0em
grouping_tax_title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
title_text_shadow_stylenone
title_text_shadow_horizontal_length0em
title_text_shadow_vertical_length0em
title_text_shadow_blur_strength0em
title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
excerpt_text_shadow_stylenone
excerpt_text_shadow_horizontal_length0em
excerpt_text_shadow_vertical_length0em
excerpt_text_shadow_blur_strength0em
excerpt_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_a_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_a_text_shadow_stylenone
loop_template_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
pagination_font_text_shadow_stylenone
pagination_font_text_shadow_horizontal_length0em
pagination_font_text_shadow_vertical_length0em
pagination_font_text_shadow_blur_strength0em
pagination_font_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
active_pagination_text_shadow_stylenone
active_pagination_text_shadow_horizontal_length0em
active_pagination_text_shadow_vertical_length0em
active_pagination_text_shadow_blur_strength0em
active_pagination_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_button_text_shadow_stylenone
loop_template_button_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_button_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_button_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_productnone
box_shadow_color_productrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_productouter
box_shadow_style_grid_list_view_buttonnone
box_shadow_color_grid_list_view_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_grid_list_view_buttonouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
box_shadow_style_loop_template_buttonnone
box_shadow_color_loop_template_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_loop_template_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}
0.10802507400513 seconds

Referenser

Execution time: 0.0003 seconds

Annons

Execution time: 0.0003 seconds

Annons

Execution time: 0.0003 seconds