fbpx

Visst finns alternativ vid klimakteriebesvär

8 av 10 kvinnor i klimakteriet beräknas ha återkommande besvär med symtom som värmevallningar, svettningar, irritabilitet och sömnsvårigheter. Många har svårt att hitta hjälp som kan lindra besvären. Lagom till Klimakteriedagen 18 oktober) tipsar vi om naturliga alternativ för att bli kvitt klimakteriebesvären.

 

17 september, 2022

Varför får så få kvinnor effektiv hjälp mot klimakteriebesvär – och vilka alternativ finns till konventionell hormonbehandling för kvinnor som lider svårt av symptom som värmevallningar, svettningar och sömnproblem på grund av minskad östrogenproduktion?

Hittills har hormonbehandling i princip varit den enda behandling som rekommenderats inom sjukvården. Därmed har den stora grupp kvinnor som inte vill eller kan ta hormontillskott i princip inte kunnat erbjudas en effektiv behandling vid klimakteriebesvär.

Försämrad livskvalitet

– För många kvinnor innebär denna period i livet, när östrogenhalterna i kroppen sjunker, en svår omställning med besvär som dramatiskt påverkar såväl hälsa som livskvalitet, säger professor Andrea Genazzani, tidigare ordförande i European Society of Gynecology.

– Vi som gynekologer måste verka för att fler kvinnor söker hjälp tidigare för klimakteriebesvär och se till att vi kan erbjuda alternativ till konventionell behandling. Hormonterapi är visserligen effektiv men förknippas av många kvinnor med ökad risk för bröst- och livmodercancer. Det gör att många kvinnor är skeptiska – och riskerar därmed att stå utan behandling.

Studier visar vägen

Att kosttillskottet Femarelle nu rekommenderas som ett förstahandsalternativ till hormonterapi är, förklarar Andrea Genazzini, resultatet av ett flertal studier som visar på likvärdig effekt som hormonbehandling – men utan att vävnad i bröst och livmoder påverkas.

– Det innebär nya möjligheter att hjälpa betydligt fler kvinnor än tidigare med en effektiv och säker behandling i olika skeden av klimakteriet.

Fakta om Femarelle

Femarelle innehåller en patenterad substans, DT56a, som utvinns ur sojabönor i kombination med linfrö.

Femarelle har en så kallad SERM-effekt, där den verksamma substansen knyts selektivt till östrogenreceptorer – dock utan att påverka bröst- eller livmodervävnad. DT56a har i flera studier visat sig ha en likvärdig effekt som hormonterapi vid klimakteriebesvär med symptom som värmevallningar, svettningar, sömnbesvär samt försvagad benstomme. Femarelle har i kliniska studier visat sig ha en snabb effekt som märks redan efter några dagar.

Minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa

Femarelle finns i tre olika varianter, utformad för klimakteriets olika skeden. FEMARELLE Rejuvenate vänder sig till kvinnor 40+ som upplever tidiga symptom av sjunkande hormonnivåer som trötthet, oro/nedstämdhet och försämrad elasticitet i huden. Femarelle Recharge är anpassad för kvinnor 50+ som har klimakteriebesvär som värmevallningar, svettningar och sömnproblem. Femarelle Unstoppable riktar sig till kvinnor 60+ med exempelvis försämrad benhälsa och minskad ork.

Bakgrund: Menopaus och klimakterium

Menopaus betecknar tiden för den sista regelbundna regleringsblödningen i livet. Menopaus är enligt den definitionen en tidsrymd om 5 till 7 dagar. Klimakteriet börjar efter menopaus, men det måste ju gå några månader innan man vet att det var den sista regleringen i livet man upplevde, blödningarna kan komma med oregelbundna intervall under månaderna före menopaus.Klimakteriebesvär kan komma flera år före menopausen och man klimakterierelaterade besvär kan fortsätta långt upp i åren.

​Östrogent hormon och FSH

Under den fertila perioden (mellan menarche och menopaus) mognar en äggblåsa (en follikel) varje månad – i samband med mognaden utsöndras det kvinnliga könshormonet östrogen (estrogen-17-beta). Under något eller några år före menopaus sker follikelmognaden inte längre regelbundet, vilket gör att medel-koncentrationen av östrogent hormon i blod och vävnader sjunker.

Detta leder i sin tur till att ett hormon från hypofysen, FSH (follikelstimulerande hormon) bildas i ökad omfattning. Stegringen i FSH har stor betydelse för de vanligaste och mest besvärande klimakteriesymtomen, värmevallningar och svettningar.​

Femarelle – mot klimakteriebesvär

Soja används i många sammanhang i fermenterad form. Som i Femarelle, ett kosttillskott som visat sig ha god effekt vid klimakteriebesvär.

Frågor och svar om klimakteriebesvär

Besvären i klimakteriet omfattar 10 till 12 symtom. Man kan förenklat säga att symtomen hänförs till fyra olika områden:

 • ​Vasomotoriska symtom: värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter
 • Psykiska symtom: känslomässig instabilitet, irritabilitet, trötthet och tendens
  till depression
 • Somatiska symtom: ledbesvär och muskelsmärta.
 • Atrofiska symtom: slemhinneatrofi/slemhinnetorrhet och minskad sexuell lust och förmåga.

​Ökad risk för benskörhet

På lång sikt leder östrogenbristen även till försämrad mineralisering av skelettet med benskörhet (osteoporos) och frakturrisk som följd.

Skelettets mineralhalt är störst vid 20-års ålder. Redan från 30 år sker en fortlöpande, långsam urkalkning av benet. De låga östrogenhalterna i kroppen efter menopaus gör att mineralhalten då sjunker snabbare än tidigare. Tillståndet ger oftast inga symtom innan det är för sent, nämligen då frakturer inträffar. Benbrotten drabbar i första hand s.k. trabekulärt ben, d.v.s. ben i kotkropparna, i lårbenshalsen och i nedre delen av underarmen, radiusfraktur.

​Behöver besvären behandlas?

Cirka 80% av kvinnor i klimakteriet söker vård för sina besvär. Det betyder att klimakteriella besvär behöver behandlas, även om klimakteriet inte är en sjukdom utan en naturlig fas av livet.

Medellivslängden för kvinnor i Sverige är numera 84 år, vilket innebär att en tredjedel av livet levs efter menopaus! Detta understryker betydelsen av att tillgodose god hälsa och god livskvalitet under lång tid.

Det finns i dag inga skäl att acceptera en nedsatt livskvalitet efter menopaus. Men det gäller att hitta en behandling som är effektiv och som man känner sig trygg med.

​Vilka behandlingar kan man välja mellan?

Under de senaste åren har resultat av flera undersökningar publicerats, som visat en ökad risk för bröstcancer efter långvarig hormonbehandling med en kombination av östrogen och gestagen (progesteronliknande substanser). Detta har gjort att många känner sig tveksamma till denna typ av behandling, även om den oftast är effektiv.

Enbart östrogen (utan tillsats av gestagen) är verksamt – och i stort sett riskfritt – men är förbehållet kvinnor som har undergått operation för att ta bort livmodern.

​Växtöstrogener (fytoöstrogener) är en grupp ämnen, som har det gemensamt att de kan ändra sin verkningsmekanism så att de binder till receptorer i specifika vävnader och därför inte utgör en riskfaktor för cancer i organ som bröstet och livmodern. Växtöstrogener kan sålunda i kroppen ersätta en del av det kvinnliga östrogenet, vilket ger minskade klimakteriebesvär. De kan också påverka skelettet positivt.

​Vilken är den bästa lösningen?

Den ideala hjälpen för klimakteriets problem bör fokusera på tre områden.

Effekt: De mest besvärande klimakteriella symtomen såsom värmevallningar, svettningar, irritabilitet, tendens till depression och sömnsvårigheter skall minska eller upphöra.

Säkerhet: Risken för icke önskade effekter i livmodern och bröstet skall minimeras och vara oberoende av hur lång tid intaget sker.

Ökad benhälsa: Det är av stort värde för såväl kvinnan själv som för samhället att minska risken för benskörhet med åtföljande frakturer. Ett medel mot klimakteriebesvär bör därför även bidra till en ökad mineralisering av benet. För att detta skall vara möjligt måste det östrogenlika ämnet ha en selektiv verkan.

​SERM

De enda medlen som för närvarande uppfyller sådana krav är ”Selektiva Östrogen Receptor Modulerande” medel, SERM. Det som är karaktäristiskt för SERM, är att de lämnar den östrogena receptorn i vissa vävnader opåverkad. Klimakteriebesvären lindras och tendensen till benskörhet motverkas medan risker för oönskad verkan på livmoder och bröstvävnad uteblir.

Är Femarelle det rätta medlet?

 • Femarelle är en produkt som ligger i linje med den lösning som man eftersträvar.
 • Femarelle är väl dokumenterat, och de kliniska studierna har visat att Femarelle endast stimulerar de östrogena receptorerna i vissa vävnader, framför allt hjärnan och skelettet.
 • Femarelle angriper de klassiska klimakteriella besvären och har en förmåga att öka mineraliseringen i skelettet.
 • Femarelle har inte visat någon negativ effekt på slemhinnan i livmodern (endometriet) och inte heller på vävnaden i brösten.
 • Femarelle är en växtbaserad Selektiv Östrogen Receptor Modulator, som med rätta kan benämnas fyto-SERM.

Vad gör Femarelle till det naturliga valet?

Kliniska studier har visat att Femarelle har en snabbt insättande verkan – de flesta kvinnor känner effekt på besvären redan efter 5 – 7 dagar, optimal verkan kommer med fortsatt intag.

På lång sikt har Femarelle visats ha effekt på skelettets mineralisering.

Femarelle är det första medlet som inte bara hämmar ”urkalkningen”. Intag av Femarelle leder till ben-nybildning och en starkare benstomme. Naturligtvis måste de basala förutsättningarna för mineralisering tillgodoses, man måste tänka på behovet av calcium (som ökar med åren) och D-vitamin.

Dokumenterad säkerhet

Femarelle har inte endast en väl dokumenterad effekt utan – vilket är lika viktigt – en dokumenterad säkerhet.

Det ligger i definitionen av SERM att medlet skall ha effekt på vissa funktioner och vävnader i kroppen – såsom att förhindra klimakteriella symtom och tillgodose benhälsa – medan oönskade effekter på andra vävnader uteblir.

Det är också viktigt att veta att Femarelle inte har någon ogynnsam inverkan på blodets koagulationsförmåga. Femarelle har funnits på världsmarknaden under de senaste 10 åren – det tidigare namnet har varit Tofupill. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats under den tiden.

Källor: Prof em Ingemar Joelsson, prof Andrea Genazzani

Andra naturliga alternativ

Andra växtbaserade alternativ för behandling av klimakteriebesvär är:

 • Remifemin med extrakt av läkesilverax. Växtbaserat läkemedel som är godkänt för behandling av värmevallningar och kraftiga svettningar i samband med klimakteriet.
 • Balans Plus med pollenextrakt, rödklöver och ett B-vitaminkomplex speciellt kombinerat för att bibehålla välbefinnandet i klimakteriet.
 • Me-No Menopause Balance är en kombination av gurkörtolja (Med GLA), jamsrot och rödklöver. Utformat för att lindra klimakterierelaterade besvär som värmevallningar, svettningar, rastlöshet och irritabilitet.
 • Better You Balans Kvinna med vitamin-, mineral och extraktkomplex från bland annat jättenattljus, bidrottninggelé och magnesium. Bidrar till hormonell balans, bland annat under klimakteriet.

Femarelle finns i tre olika varianter för olika skeden i klimakteriet.

Produktinformation

Sammansättning: En kapsel innehåller 322 mg av en speciellt framtagen soja, odlad på noggrant utvalda arealer utan risk för genmanipulering. Den effektiva beståndsdelen, DT56a, är framtagen genom en specifik och patenterad process utan användning av kemiska medel. DT56a används i kapseln tillsammans med 108 mg linfrö.

Rekommenderad användning: Femarelle är avsett att användas från det att klimakteriella besvär börjar göra sig gällande och framgent. Femarelle undanröjer de klassiska symtomen av östrogenbrist samtidigt som det stärker benstommen.

Rekommenderad dos: En kapsel två gånger dagligen, morgon och kväll. Kan tas med eller utan föda. Femarelle tillverkas i enlighet med de strängaste kraven på läkemedelsstandard. Tester utförs kontinuerligt under tillverkningsprocessen. Modern teknologi appliceras för att tillgodose stabilitet av de aktiva innehållsämnena under lång tid.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Visste du att…

… Klimakteriedagen arrangeras den 18 oktober varje år för att öka kunskapen om klimakteriet och uppmärksamma behovet av förbättrad behandling av kliamkterierelaterade besvär. Klimakteriedagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO och International Menopause Society. 

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 1363 [1] => 1226 [2] => 702 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 702 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.095149040222168 seconds

Referenser

Annons
Annons