fbpx

Tomat – ett steg mot god hjärthälsa

Tomaten hör till våra flitigast använda livsmedel – men har också ett viktigt användningsområde inom medicinen. Det tomatbaserade extraktet i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, har i flera studier visat sig ha en god förebyggande effekt mot riskfaktorer för hjärt- och kärlohälsa. Lycored Nutrient Complex utsågs till bästa hjärtprodukt vid Nutra Ingriedients Award 2016.

30 november, 2019

Hjärt- och kärlsjukdomar är, trots stora framsteg inom hjärtsjukvården, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 40 procent av alla dödsfall är relaterade till sjukdomar i hjärta och kärl och varje år drabbas drygt 30 000 svenskar av hjärtinfarkt.

Totalt beräknas 1,4 miljoner svenskar leva med kardiovaskulär sjukdom i någon form med risk för allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och stroke.

Det finns därmed all anledning att studera och utveckla fler angreppssätt för att upprätthålla en god kardiovaskulär hälsa. Men hur förebygger vi hjärtohälsa och för tidig död på effektivast möjliga sätt? Vilken roll spelar läkemedlen? Vad betyder livsstilen? Och vilken roll kan naturliga och kraftfulla antioxidanter som lykopen, lutein och betakaroten spela för att upprätthålla en god hjärthälsa?

Kraftfulla antioxidanter

– Det finns anledning att fundera över de bakomliggande mekanismerna kring exempelvis högt blodtryck och anlägga en helhetssyn i behandlingen. Allt mer talar för att just kraftfulla antioxidanter, som de man kan utvinna ur tomater, kan ha en gynnsam effekt, säger dr Michael Weber, kardiolog med specialinriktning på blodtrycksbehandling och medgrundare av The American Society of Hypertension.

SanoKardio innehåller ett standardiserat tomatextrakt som kan skydda hjärtat på olika sätt, framhåller dr Weber.

– De kraftfulla antioxidanterna bidrar till att reducera halten av oxiderat LDL, den farligaste formen av LDL. Antioxidanterna skyddar endotelet i artärväggen som spelar en avgörande roll för genomströmningen i blodkärlet. En normaliserad endotel funktion bidrar till att bibehålla blodtrycket på en normal, hälsosam nivå.

Prisbelönt tomatextrakt

SanoKardio bygger på det prisbelönta och uppmärksammade amerikanska tomatextraktet Lycored Nutrient Complex (LNC). LNC utsågs 2016 till årets bästa produkt i kategorin hjärthälsa på Nutra Ingridients Awards.

SanoKardio innehåller, i tillägg till tomatextraktet, även tiamin, ett vitamin som bland annat har uppmärksammats av EFSA (European Food Safety Authority) för sina positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa.

Det har gjorts ett flertal extraktspecifika kliniska studier på Lycored Nutrient Complex, Flera av dem är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Exempel på publicerade extraktspecifika studier

 • Studie av LDL-oxidation1: I en randomiserad och dubbelblind studie genomgick 146 friska män och kvinnor (66 män, 80 kvinnor) behandling med LNC eller placebo en gång per dag under två veckor. De som gavs tillskott av LNC fick en påtagligt förbättrad metabolisk respons 8 timmar efter måltid med bland annat sänkt oxiderat LDL jämfört med placebogruppen.
 • Stärkt endotelfunktion och sänkt systoliskt blodtryck2: I studien som genomfördes på totalt 116 friska män visas att LNC bidrar till god hjärt och kärlhälsa via flera verkningsmekanismer. Endotelfunktionen i kärlväggarna stärks, det systoliska blodtrycket sänks, nivåerna av serum CRP sänks samt plasma SOD-aktivitet ökar. Samtliga är viktiga funktioner för god kardiovaskulär funktion.
 • Blodtryckssänkande3: I en studie från 2019 jämfördes effekten av LNC med syntetisk framställt lykopen på patienter med måttligt förhöjt blodtryck. Studien visade att LNC, motsvarande dosen i en kapsel SanoKardio, gav en signifikant sänkning av det systoliska blodtrycket. Motsvarande förändring kunde inte noteras i jämförelsegrupperna.
 • Upprätthålla ett normalt blodtryck4: En sammanställning av studier visar att lykopen har en dokumenterad effekt för att sänka och upprätthålla ett blodtryck inom normalintervallet.

Välkommet verktyg

– Läkemedel mot högt blodtryck och förhöjda kolesterolvärden spelar en viktig roll för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men vi ser en allt större grupp patienter med lätt till måttligt förhöjda lipid- eller blodtrycksvärden som avstår från förebyggande behandling, bland annat beroende på biverkningar. Här behöver vi nya verktyg och fler angreppspunkter.

Dr Weber refererar till flera aktuella studier som pekar på att kraftfulla fytosteroler som lykopen och betakaroten kan bidra till att minska olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Förhöjda halter av oxiderat LDL påskyndar farliga förändringar i artärernas endotel men agerar sällan på den kunskapen – om vi ens är medvetna om den. Det borde vi vara och här behöver vi inom professionen uppdatera våra kunskaper. Här kan en substans som Lycored Nutrient Complex spela en viktig roll.

Samverkan mellan olika verkningsmekanismer

SanoKardio understödjer en god hjärtfunktion via flera olika verkningsmekanismer som utgör riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

 • Motverkar höga halter av farlig oxiderat LDL i blodkärlen
 • Motverkar NF-kB inducerad inflammation
 • Ökar den endotela funktionen i artärerna
 • Medverkar till att bibehålla ett normalt blodtryck

Vad är SanoKardio?

Lycored Nutrient Complex, tomatextraktet i SanoKardio, innehåller höga halter av fytosterolkomplex. Innehållet är standardiserat och utgörs av sex olika fytonäringsämnen i proportioner anpassade för god hjärtfunktion. Ingredienserna har en synergistisk positiv effekt, vilket innebär att de tillsammans har bättre verkan än de skulle ha var för sig. 

SanoKardio är utformad för att optimera effekten och göra doseringen enkel och bekväm:

 • Det räcker med en kapsel om dagen
 • Innehåller rent och stabilt standardiserat tomatextrakt
 • Patentskyddad kombination av olika antioxidanter från tomat tillsammans med tiamin
 • Kliniskt testad – bevisad effekt
 • Hållbar och kvalitetssäkrad produktionsprocess
 • Innehåller ingen GMO-gröda
 • Samtliga ingredienser är dokumenterat säkra enligt amerikanska FDA, Food and Drug Administration.

SanoKardio – 20 år av forskning och utveckling

Det amerikanska företaget LycoRed har arbetat i 20 år med att utveckla tomatbaserade kombinationer av fytosteroler från tomater. I utvecklingsarbetet har forskarna skapat olika kombinationer skräddarsydda för olika ändamål. SanoKardio är optimerat för att upprätthålla god hjärthälsa medan andra produkter är utformade för exempelvis hudvård och behandling av inflammationer.

Forskningen har visat att det framförallt är kombinationer av olika slags karotener som har en gynnsam effekt på hjärt- och kärlhälsa. Det mest kända betakarotenet finns i morötter, men tomater innehåller betydligt fler och mer kraftfulla karotener.

De tomater som används för utvinning av extraktet till SanoKardio är av högsta kvalitet och hanteras i en kvalitetssäkrad process.

I en av de senaste studierna som har genomförts på SanoKardio visas att tomatextraktet har påtagligt gynnsamma effekter på kolesterol och då särskilt skadligt LDL. Tomatextraktet har också visat sig ha god effekt vid högt blodtryck samt försämrad enodotel funktion i blodkärlen.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Hjärtat är fantastiskt! På bara ett dygn hinner hjärtat slå omkring 90 000 gånger. Det kan översättas till drygt 30 miljoner slag varje år och upp emot 2,5 miljarder slag under ett helt liv.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 355 [1] => 331 [2] => 1261 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 638 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.10738086700439 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

 1. Deplanque et al (2016): Proprietary tomato extract improves metabolic response to high-fat meal in healthy normal weight subjects. Ur: Food & Nutrition Research 60:32537 (doi: 10.3402/fnr.v60.32537).
 2. Kim et al (2011): Effects of lycopene supplementation on oxidative stress and markers of endothelial function in healthy men. Ur: Atherosclerosis 2011: 189-195 (doi:10.1016/j.atherosclerosis.2010.11.036).
 3. Wolak et al (2019): Effect of Tomato Nutrient Complex on Blood Pressure: A Double Blind, Randomized Dose-Response Study. Ur Nutrients 2019, 11, 950 (doi:10.3390/nu11050950).
 4. Xinli et al (2013): Lycopene Supplement and Blood Pressure. An updated Meta-Analysis of Intervention Trials. Ur: Nutrients 2013, 5, 3696-3712 (doi:10.3390/nu5093696).

Annons
Annons