Fakta om naturliga alternativ för välmående och hälsa

Naturbiblioteket- din guide till växtbaserade läkemedel och kosttillskott

Naturbiblioteket.se är en faktabaserad sajt för information om egenvård med särskilt fokus på alternativa och komplementära behandlingsmöjligheter.

Vår grundsyn är att det inte finns någon anledning att dra en skiljelinje mellan alternativa och skolmedicinska behandlingsmetoder, så länge behandlingen bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Intresset för egenvård med växt- och naturbaserade preparat har ökat markant under de senaste åren. Det är glädjande att intresset är stort, men beklagligt att kunskapen fortfarande är bristfällig på många håll, särskilt inom sjukvården och på apoteken.

Ökad kunskap om växtmedicin

Med Naturbiblioteket.se vill vi bidra till att öka kunskapen om växtbaserade och naturliga preparat för egenvård. Helt enkelt för att det finns en värdefull skatt av örter och naturliga preparat som i stora delar av Europa är självklara inslag i husapoteket – men som i Sverige oförtjänt har hamnat i skuggan av syntetiska läkemedel och behandlingar. Trots att preparaten många gånger har sina rötter just i örtmedicinen.

Bygger på erfarenhet och evidens

Naturbiblioteket har skapats och byggts upp av professor emeritus Ingemar Joelsson, specialistläkare i gynekologi och obstetrik med lång klinisk erfarenhet. Ingemar Joelsson har också gjort sig känd och respekterad som en av landets främsta experter på växtbaserad medicin. Han har i den egenskapen spelat en viktig roll för att sprida fördjupad kunskap om alternativa och komplementära behandlingar såväl som nya rön inom det skolmedicinska området, bland annat genom sajten Naturbiblioteket.se och via en rad utgivna böcker och skrifter på förlaget Scientific Communication AB.

Naturbiblioteket drivs i dag av Sven-E Lindberg, skribent och redaktör med lång erfarenhet som medicinjournalist med inriktning mot vård och hälsa. Sven-E Lindberg äger och driver också sedan 2017 förlaget Scientific Communication AB.

Redaktör och ansvarig utgivare för Naturbiblioteket.se är Sven-E Lindberg. Maila gärna med synpunkter och tips till sel@naturbiblioteket.se

Sammanställning av växtläkemedel och kosttillskott

Kamomill – en av många flitigt använda och väl dokumenterade läkeörter. Foto: Shutterstock.

REDAKTIONSRUTA

  • Redaktör och ansvarig utgivare: Sven-E Lindberg,
  • Epost: sel@naturbiblioteket.se
  • Naturbiblioteket ges ut av:
  • Scientific Communication i Malmö AB
  • Rådmansgatan 1a, 21146 Malmö
  • © Scientific Communication i Malmö AB
  • Bilder (där annat ej anges): Scientific Communication i Malmö AB, Lindberg Imagineering AB, Shutterstock m fl