fbpx

Q10 – nödvändigt för allt från hjärta till hud

Q10 är ett livsviktigt vitaminliknande ämne som medverkar till cellernas energiförsörjning. Studier visar att tillskott av Q10 både förbättrar orken, fördröjer åldrandet och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

3 januari, 2021

Att coenzym Q 10 spelar en vital roll för cellernas energiproduktion är en relativt färsk upptäckt. Det var först på 1950-talet som forskarna upptäckte Q10:s roll i cellernas energiförsörjning. Sedan dess har det gjorts ett drygt hundratal mer omfattande studier på Q10 inom en rad olika områden.

Q10 är ett coenzym som kroppen producerar själv, men med stigande ålder avtar produktionen. Redan från 20-årsåldern börjar halterna av Q10 att avta och brist på Q10 förknippas i dag med ökad risk för ett antal olika åldersrelaterade besvär. Det handlar om allt från sviktande funktion i organ som hjärta, lever, njurar, hjärna och även nervsystem och immunförsvar påverkas när Q10-halten sjunker.

Nödvändigt för cellernas energiförsörjning

Q10 är en kropppsegen substans som upptäcktes relativt sent. Först på 1950-talet identifierades förekomsten av Q10 i vitala funktioner i kroppen av Fred Cane, då en ung forskare vid The Enzyme Institute at University of Wisconsin. Och redan året därpå fortsatte hans kollega Karl Folkers, en annan av pionjärerna inom Q10-forskningen, studera molekylen och hur den arbetade i cellens energiproduktion.

20 år senare belönades engelsmannen Peter Mitchell med Nobelpriset i kemi för att han lyckats hitta en förklaringsmodell till cellens avancerade energiproduktion – där Q10 spelar en avgörande roll.

BioQinon – ett coenzym skräddarsytt för god hjärthälsa

Bioqinon – världens mest använda Q10-preparat i studier och forskning. Bidrar till att förebygga hjärtsvikt och andra hjärt- och kärlhändelser. Foto: Shutterstock.

Halverade risken för hjärtdöd

I dag finns ett drygt hundratal studier på Q10. En av de mest uppmärksammade är den studie som gjordes på bl a Karolinska Institutet och presenterades 2015. Patienter som gått igenom en hjärtinfarkt behandlades med Q10 och selen efter den första infarkten. Studien fick avbrytas i förtid eftersom det visade sig att risken för hjärtdöd mer än halverades hos den patientgrupp som fick Q10 och selen.

Resultatet av studien väckte stor internationell uppmärksamhet och just nu pågår flera stora studier inom olika områden, där tillskott av Q10 kan visa sig vara av stor betydelse.

Studier har visat att patienter med hög risk för hjärt- och kärlsjukdom ofta har mycket låga halter av Q10. Genom att ge dessa patienter tillskott av Q10, i några fall i kombination med selen, minskade risken för hjärt- och kärlhändelser. Samtidigt förbättrades patienternas ork och hälsa avsevärt.

Biotillgänglighet A och O

En utmaning för att kunna tillföra Q10 är dock att skapa ett preparat som kan tas upp av kroppen i tillräcklig omfattning. Det danska företaget PharmaNord, som har varit ledande i utvecklingen av Q10-preparat, har lyckats skapa ett preparat som tas väl upp av kroppen. I dag är detta kroppsidentiska preparat, BioQinon, referenspreparat i så gott som alla studier på Q10.

Med drygt hundratalet genomförda större studier finns också gedigna säkerhetsdata för Q1. Inga allvarliga biverkningar finns rapporterade, endast ett fåtal fall av lindriga magbesvär. Q10 ska emellertid inte tas av personer som tar blodförtunnande medel, eftersom även Q10 har en liknande effekt.

Olika former av Q10 samverkar

Q10 finns i två aktiva former i kroppen. Dels den oxiderade formen ubiqinon, dels den reducerade formen ubiqinol. Båda formerna finns i mitokondrierna – cellernas livsviktiga energifabriker. I mitokondrierna växlar Q10 mellan dessa båda former och just denna växling är avgörande för effekten av Q10.

Dock tycks det inte spela någon roll vilken form av Q10 man tar som tillskott. Kroppen kommer i vilket fall som helst att omvandla oxiderat Q10 (ubiqinon) till reducerat Q10 (ubiqinol).  Så gott som alla studier på Q10 har gjorts på den aktiva, oxiderade formen av Q10, ubiqinon – alltså den substans som finns i BioQinon.

Källor till Q10

Q10 förekommer naturligt i flera typer av livsmedel. Några av de bästa källorna är:

 • Inälvsmat
 • Kött
 • Broccoli, spenat
 • Vegatbiliska oljor
 • Sill
 • Sojaolja
 • Sardiner
 • Kyckling

Q10 i korthet

Substans: Coenzym Q10

Övriga ämnen: Kombineras ibland med selen eller C-citamin.

Rekommenderad dos: Ej fastställd (1 tablett i standardddos innehåller 30 mg, finns även i mer koncentrerad form på 100 mg.

Hälsopåståenden: Kosttillskott – därför tillåts inga hälsopåståenden.

Användningsområden: Hjärt- och kärlhälsa, immunförsvar, fysisk och mental förmåga, åldersrelaterade besvär, åldrande hud mm

Klassning: Kosttillskott

Aktiva substanser: Vanligen Ubiqinon, aktivt och oxiderat Q10. Kan även vara ubiquionol, den reducerade formen av Q10.

Verkningsmekanismer: Antioxidant och fettlösligt, tillverkas i kroppen. Styr energiproduktionen i cellerna och fungerar samtidigt som en antioxidat. Har positiv inverkan på hjärt-kärlbesvär, högt blodtryck, motverkar trötthet, och ökar prestationsförmågan. Stärker immunförsvaret och antas skydda mot cancer. Medverkar till att förbättra cellernas energiförsörjning, en vital och livsviktig funktion.

Tecken på Q10-brist: Trötthet, ökad infektionsbenägenhet. Hos en del personer med hjärtsvikt har man funnit låga värden av Q10 i hjärtat.

Beredningsform/-er: Tabletter

Biverkningar: Mycket få rapporterade. Enstaka fall av magbesvär.

Naturliga källor till Q10: oxhjärta, broccoli, spenat, vegetabiliska oljor, fet fisk.

Kontraindikationer: Ska ej användas tillsammans med blodförtunnande medel.

Ingår i följande produkter: Bioquinon 30 mg och 100 mg, Bioquinon Gold 100 mg, m fl

Fakta

 • Q10 är ett Co-enzym som styr energiproduktionen i cellerna, speciellt i mitokondrierna, har positiv inverkan på hjärt-kärlbesvär, motverkar trötthet och ökar prestations-
  förmågan.
 • Coenzym Q10 bidrar aktivt till omvandlingen av ämnen som protein, fett, kolhydrater och alkohol till ATP (adenosintrifosfat). ATP är en molekyl som lagrar energi i kemisk form. När celler sedan behöver energi splittras ATP-molekylen, vilket leder till att energi frigörs.
 • ATP-bildningen äger rum inuti cellerna i mitokondrierna. Denna förmåga att spara energi spelar en särskilt viktig roll i muskelcellerna, som behöver enorma mängder energi. Därför är musklernas celler betydligt mer mitokondrie-täta än andra typer av celler.
 • Även hjärtat innehåller tätt med muskelceller som behöver tillgång till mycket energi.
 • Långsiktiga tillskott med Q10 påverkar inte kroppens endogena produktion av föreningen. Det finns få biverkningar vid användning av coenzym Q10, vilket gör det till en mycket säker substans att använda. Bio-Qinon Q10 har använts i mer än 30 år.

Du är kanske också intresserad av

Referenser

Annons
Annons
Share This