fbpx

Unikt tomatextrakt stödjer hjärthälsa på naturlig väg

Tomater signalerar hälsa och välbefinnande. Men riktigt hur viktiga näringsämnen från tomat kan vara för exempelvis en god hjärthälsa har forskningen först nu kunnat visa.

27 juli, 2022

Det tomatbaserade kosttillskottet SanoKardio är ett exempel på hur aktuella forskningsrön kan omsättas i ett värdefullt kosttillskott som är skräddarsytt för att upprätthålla en god hjärt- och kärlhälsa. 

SanoKardio består av ett unikt tomatkomplex, Lycored Nutrient Complex, med ett flertal potenta karotenoider, som lykopen, med tillägg av tiamin. Denna kombination bidrar till att optimera förutsättningarna för en god hjärthälsa.

– Det finns i dag en gedigen kunskap om hur vi kan förebygga och behandla en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar med läkemedel och olika typer av ingrepp, men dessvärre en mer begränsad kunskap om hur vi kan angripa bakomliggande mekanismer för hjärt- och kärlsjukdom, säger Michael A Weber, en av USA:s ledande kardiologer.

Måste tänka förebyggande

Michael A Weber, professor vid SUNY Downstate College of Medicine, Brooklyn, New York, är en av grundarna till The American Society of Hypertension. Han menar att aktuell forskning pekar på ett stort behov av att tänka och agera mer förebyggande för att minska risken för kardiovaskulär ohälsa.

– Med fördjupad kunskap om mekanismerna bakom våra vanligaste hjärt- och kärlsjukdomar ser vi att det sällan är en enda riskfaktor som måste behandlas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, utan ofta ett komplex av olika faktorer.

Kolesterolets roll

Särskilt intressant är det, menar Michael A Weber, att synen på kolesterol som riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom håller på att omvärderas. Fokus ligger idag inte lika självklart på kolesterol som dominerande riskfaktor för kardiovaskulära händelser.

– Allt mer forskning pekar på att det är betydligt mer komplext och det räcker inte med att bara se på totalkolesterol och LDL-värdet. Mycket talar för att vi i stället bör vara mer observanta på halten av oxiderat LDL. 

Förbisedda riskfaktorer

Efter en måltid oxideras LDL-kolesterol när fria syreradikaler reagerar med fleromättade fettsyror i maten. 

– Oxiderat LDL och oxidativ stress är ofta förbisedda riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, säger Michael A Weber. Oxiderat LDL är farligt eftersom det påskyndar processer som leder till skadliga förändringar i kärlväggarna, vilket ökar risken för hjärt- och kärlhändelser.

Därför är det, menar Michael A Weber, viktigt att rutinmässigt mäta oxiderat LDL och oxidativ stress och behandla vid behov.

– Flera studier visar att SanoKardio, som innehåller ett standardiserat komplex av potenta näringsämnen från tomat, på ett unikt sätt kan skydda hjärtat och artärerna. 

Tre mekanismer

Det sker genom tre olika verkningsmekanismer, enligt Weber:

– SanoKardio bidrar till att reducera halten av oxiderat LDL i blodet, stödjer den viktiga endotelfunktionen i kärlväggen samt bidrar till att behålla ett blodtryck inom normalvariationen. 

Fakta

  • SanoKardio är ett väldokumenterat kosttillskott som bygger på ett standardiserat och patenterat tomatextrakt (rikt på karotenoider och antioxidanter) med ett tillskott av tiamin. 
  • SanoKardio är skräddarsytt för att optimera den skyddande effekten för hjärta och kärl genom att motverka förekomsten av oxiderat LDL, stödja den endotela funktionen i blodkärlen samt bidra till att bibehålla ett blodtryck inom normalspannet. 
  • Det aktiva komplexet av näringsämnen från tomat som ingår i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, utsågs 2016 till bästa produkt i kategorin hjärthälsa vid Nutra Ingridient Awards.  
  • Produkten är väl dokumenterad såväl när det gäller effekt som säkerhet. Inga biverkningar finns rapporterade. 

Du är kanske också intresserad av

Sorry, No posts.

Referenser

Annons
Annons
Share This