fbpx

Så kan du minska springet på natten

90 procent av alla män över 60 år drabbas av godartad prostataförstoring med täta och inte sällan nattliga urinträngingar. Växtläkemedlet Sabamin med extrakt av sågpalmetto har visat sig kunna lindra besvären.

20 augusti, 2021

Sågpalmetto är en nordamerikansk dvärgpalm som innehåller substanser som påverkar aktiviteten i prostatakörteln på flera olika sätt – och som därmed kan bidra till att lindra besvär med urinträngningar. Ett problem som drabbar omkring hälften av alla 60-åringar.

Kunskapen om att sågpalmetto kan hjälpa vid urinträngningar är gammal, men metoderna att framställa extraktet har utvecklats och sågpalmetto ingår i dag i flera godkända och väldokumenterade växtbaserade läkemedel. Sabamin från schweiziska Bioforce är ett av de mest använda och studerade av dessa växtbaserade läkemedel.

Drabbar 9 av 10

Man räknar med att 9 av 10 män över 60 år drabbas av någon form av godartad prostataförstoring. Tillståndet är oftast ofarligt, men symtomen – täta och inte sällan nattliga urinträngningar – kan menligt påverka livskvaliteten.

Viktigt att veta innan man börjar behandla godartad prostataförstoring på egen hand är dock att besvären inte orsakas av andra bakomliggande orsaker. Sådana kan vara cancer i prostatan eller urinblåsan, några av de vanligaste cancerformerna och därför viktiga att ge akt på.

Halverade urinträngningarna

Sabamin är ett växtbaserat läkemedel (VBL) baserat på extrakt av frukten från sågpalmetto.  Växten är ekologiskt odlad, extraktet gjort på färska växtdelar och preparatet är väl dokumenterat.

Flera studier tyder på att extrakt av sågpalmetto kan lindra besvär med urinträngningar i samband med godartad prostataförstoring. Extraktspecifika studier på Sabamin visar också på en likvärdig effekt som för konventionella läkemedel när det gäller urinträningar – en halvering av besvären under de åtta veckor studien pågick. Många av deltagarna rapporterade också om påtagligt förbättrad libido och sexuell förmåga.

Sågpalmetto

Sågpalmetto – med extrakt som ger dubbel effekt vid godartade prostatabesvär

Sågpalmetto – Serenoa repens

Långsiktig hjälp

En långtidsstudie på Sabamin med drygt 540 deltagare visar att det vanligen tar 1-2 månader innan Sabamin ger full effekt och att effekten sedan sitter och förbättras ytterligare vid längre tids användning.

Verkningsmekansimen är komplex men det handlar om att sågpalmetto, enkelt uttryckt, bidrar till att minska prostatakörtelns volym. Därmed  blir det lättare att tömma blåsan.

Samtidigt minskar det hormon som ökar prostatakörtelns tillväxt. denna dubbla effekt gör att många upplever en påtaglig förbättring efter en tids behandling.

Dubbel antiandrogen effekt

De exakta verkningsmekanismerna är inte full ut klarlagda, men sågpalmettoextraktet har en antiandrogen effekt och hämmar enzymet testosteron-5alfa-reduktas och DHT-receptor-bindningen.

Den specifika antiandrogena effekten är dubbel. Den uppnås dels genom hämning av testosteron-5α-reduktas, dels genom hämning av bindningen av dihydrotestosteron (DHT) till den androgena receptorn.

Förhindrar biverkningar

Sågpalmettons sura lipofila fraktion har en selektiv antiandrogen effekt på prostata, men inverkar inte på den hypotalamisk-hypofysära styrningen av Leydig-cellerna. Detta förklarar frånvaron av oönskade effekter, såsom gynekomasti och minskad sexualdrift. Denna typ av biverkningar är annars en del av problemen vid antiandrogena behandlingsmetoder.

​Sågpalmetto-extraktet utövar sin antiandrogena effekt utan att förhindra att prostata utsöndrar PSA (prostataspecifk antigen). Därför kan man fortsätta använda PSA som markör vid prostatacancerkontroller. Detta gör att sågpalmetto står i kontrast till de flesta andra medel som hämmar testosteron-5α-reduktas. De minskar nämligen PSA-produktionen och påverkar värdet av PSA som markör.

​DHT-nivån minskar

Sågpalmetto  hämmar också aktiviteten av testosteron-5α-reduktas, ett enzym som katalyserar omvandlingen av testosteron till dess aktiva DHT-metabolit. Detta medför att DHT-nivån minskar, vilket bidrar till en degeneration av prostatakörtelns epitel. Den 5α-reduktashämmande effekten har dokumenterats i flera in vitro-experiment. Det finns två isoformer av testosteron-5α-reduktas. Båda förekommer såväl i frisk prostata som i en patologiskt förändrad prostata.

​Bindningen av DHT till androgenreceptorn medför en serie av händelser som inbegriper cellproliferation, vilket medför tillväxt av prostata. Det lipofila extraktet av sågpalmetto hämmar kraftigt receptorbindningen såväl i cellkärnan som i cytoplasman. Detta förhindrar effektivt att ett DHT-receptorkomplex bildas och startar cellproliferationen. Därmed kan man förebygga att prostatakörteln växer i storlek.

Diagnos först, behandling sedan

Viktigt att komma ihåg är att denna typ av medel mot prostatabesvär ska användas först sedan läkare kunnat utesluta andra allvarliga bakomliggande orsaker till besvären.

Kort om Sabamin

Innehåller: Extrakt från bär av dvärgpalmen sågpalmetto (Serenoa repens).

Godkänt som: Växtbaserat läkemedel, VBL:

Aktivt innehåll:  Extrakt från frukten/bären av sågpalmetto.

Verkningsmekanismer:

  • ​Sågpalmetto-extraktet har specifik antiandrogen effekt.
  • Sågpalmetto-extraktet hämmar enzymet testosteron-5alfa-reduktas. ​
  • Sågpalmetto-extraktet hämmar DHT-receptor-bindningen.

Läkemedelsform:

Mjuk kapsel.

Dosering:

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljes med vätska lämpligen i samband med måltid.

 Innehållsämnen:

1 kapsel innehåller

Serenoa repens (Bartr.) Sågpalmetto, frukt, extrakt (9-12:1), 320 mg
Gelatin
Glycerol
Sorbitol (70%)
Vatten
Järnoxider, röd, svart, gul (E172)

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Indikationer: Växtläkemedel med extrakt av sågpalmetto har är godkända för behandling av vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring med symtom som täta och/eller nattliga urinträngningar.

Viktigt att veta: Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Patienter med sällsynta ärftliga besvär av fruktosintolerans bör inte ta Sabamin. Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader. Sabamin ska inte användas av barn eller kvinnor.

Biverkningar/interaktioner: Gastrointestinala besvär kan förekomma i sällsynta fall. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

Godkända växtbaserade läkemedel med sågpalmetto: med sågpalmetto: Sabamin (Curbisal (VBL).

Källor: Naturbiblioteket/Ingemar Joelsson, EMA, Läkemedelsverket, Svensk Egenvård

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 961 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.081207990646362 seconds

Referenser

Annons
Annons