Sojabönor - viktig råvara för både livsmedel och hälsoprodukter.