fbpx

Johannesört – håller nedstämdheten i schack

Hypermin (med extrakt av johannesört, Hypericum perforatum) är ett traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) för användning vid lätt nedstämdhet, oro och/eller sömnbesvär. Hypermin innehåller extrakt av nyskördad ekologisk johannesört och är ett av de mest väldokumenterade växtläkemedlen mot depression.

12 maj, 2021

Bakom Hypermin står det schweiziska företaget A Vogel, världsledande när det gäller forskning, utveckling och produktion av växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Johannesörten var en av de läkeörter grundaren Alfred Vogel ägnade mest tid åt att utforska och använda i sin kliniska verksamhet. Och som i alla sammanhang utgick han ifrån extrakt från färska växtdelar som hanteras med största möjliga varsamhet.

”Denna läckra lilla ört är en av de mest kända av naturens ”hjälpare” vars effekt också har kunnat bevisas vetenskapligt”, skrev Alfred Vogel i sin växtbibel Naturdoktorn och pekade på den omfattande användning örten har för behandling av depression, psykisk instabilitet, brist på motivation, stressrelaterade förhållanden, irritabilitet, nervositet och sömnbesvär.

Hypermin, växtbaserad läkemedel vid mild till måttlig depression.

Flitigt använd

I Schweiz och grannländer som Tyskland och Frankrike är johannesörten i dag ett flitigt använt alternativ till SSRI i primärvården vid lindrig till måttlig depression – och rekommenderas ofta av läkare med kunskaper i växtmedicin.

I Sverige tvekade många inför att använda preparat med johannesört efter rapporter om att extraktet kunde interagera och påverka effekten av andra läkemedel som blodförtunnande medel och p-piller.

Bakgrunden till dessa varningsrapporter var att flera läkemedelsbolag börjat intressera sig för johannesörtens effekt vid depression och nedstämdhet. Som en följd av det utvecklades mer koncentrerade preparat – så koncentrerade att de kunde ge biverkningar och interagera med andra läkemedel.

Väl dokumenterad effekt

Några sådana sidoeffekter och kontraindikationer finns dock inte rapporterade när det gäller Hypermin, som är tillverkat av färska, ekologiska växtdelar av johannesört om man följder den rekommenderade dosen.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Innehåll: Extrakt av johannesört (Hypericum perforatum)

Godkännande: Traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid lätt nedstämdhet, lindrig oro samt mot tillfälliga insomningsbesvär.

Traditionell användning: Johannesört har en lång historia som läkeört vid nedstämdhet, oro, ångest och depression och används fortfarande i stor utsträckning som ett alternativ till SSRI-preparat i länder som Tyskland och Frankrike.

Använda växtdelar: extrakt av färska, ekologiskt odlade växtdelar av johannesört.

Innehåll: 1 tablett innehåller 40–73 mg herbaextrakt. Övriga innehållsämnen är mikrokristallinsk cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja och bommullsfröolja.

Kontraindikationer: Ska ej användas under samma tidsperiod som annan läkemedelsbehandling. Substanser i johannesört kan öka mängden av metaboliserande enzymer vilket kan leda till sänkta plasmanivåer och minskad effekt av andra läkemedel som blodförtunnande och p-piller. Ökad risk för biverkningar har också rapporterats vid samtidig användning av triptaner (som används vid akut anfallskupering av migrän).

Viktigt att veta: Kontakta läkare om dina symtom försämras efter behandlingen har inletts eller om du märker av andra medicinska effekter. Reaktionsförmågan kan också påverkas, vilket bör beaktas om du ska köra bil.

Graviditet och amning: Användning av Hypermin under graviditet och vid amning rekommenderas inte.

Läkemedelsform: Tablett.

Dosering: 1 tablett 3 gånger per dag för vuxna och barn över 12 år. Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Biverkningar: Inga allvarliga biverkningar finns rapporterade. Däremot förekommer i sällsynta fall lättare magbesvär eller allergiska hudreaktioner. Fototoxiska reaktioner kan också förekomma.

Liknande preparat: Johannesört Salus (örtte baserat på johannesört)

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 676 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 956 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.049622058868408 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

Det har gjorts en rad studier på johannesört genom åren, inklusive flera extraktspecifika studier på Hypermin. En studie med 200 deltagare i åldrarna 18–86 år från 2007 visade exempelvis på en signifikant skillnad jämfört med placebo. Deltagarna i studien noterade att depressionsrelaterade symtom nedstämdhet, ångest, nervositet, magsmärta, bröstsmärta, yrsel och huvudvärk minskade markant.  Deltagarna graderade själva sin ångest som mild till måttlig och symtomen minskade med mellan 49 och 65 procent, enligt studien.

I en metastudie från 2017 noteras en jämförbar effekt mellan johannesört och SSRI vid depression.

  1. Qin Xiang NgNandini VenkatanarayananCollin Yih Xian Ho, Clinical use of Hypericum perforatum (St John’s wort) in depression: A meta-analysis 2017 Mar 1;210:211-221.doi: 10.1016/j.jad.2016.12.048.Epub 2017 Jan 3.

 

Annons
Annons