fbpx

Mer omega-3 hjälper vid svår migrän

Drygt en miljon svenskar plågas av migrän. Många har återkommande och svåra besvär men har svårt att hitta effektiv hjälp. En färsk studie kan öppna för nya möjligheter att förebygga migränanfall – genom att minska andelen vegetabiliskt fett och öka andelen omega-3 från fisk i kosten.

 

9 november, 2022

De senaste åren har det kommit en rad nya förebyggande och akutkuperande läkemedel mot migrän. Det innebär att personer med kronisk migrän i dag har bättre möjligheter än någonsin att rå på antalet anfall och intensiteten i migränen.

För det stora flertalet migränpatienter som inte har en fast neurologkontakt eller som inte har hittat en fungerande behandling är det dock fortfarande utmanande att få ihop livet med migrän.

Studie på kronisk migrän

En ny studie som publicerats i British Medical Journal, BMJ, kan dock ge nytt hopp för den som har provat det mesta för att förebygga migrän med klent eller inget resultat alls.

I studien, som har genomförts av forskare vid National Institutes of Health och Universitetet i North Carolina i Chapel Hill, deltog 182 vuxna med frekvent migrän. I snitt hade deltagarna 16 migrändagar per månad om minst 5 timmar per anfall och samtligas livskvalitet påverkades i hög grad av migränen.

Omega-3 kapslar

Omega 3-fettsyror – nästa generations migrän-förebyggare?

Linolsyra påverkade inflammation

Utgångspunkten för studien var tidigare forskning som gjorts vid universitet om den fleromättade vegetabiliska fettsyran linolsyra som visat sig kunna förvärra smärtupplevelsen vid migrän.

Orsaken antas vara att linolsyra bidrar till att öka inflammationsgraden i trigeminusnerven, som breder ut sig från hjärnstammen till ögon, tinningar och ansikte och spelar en viktig roll i utvecklingen av migrän.

Som ett nästa steg ville forskarna undersöka hur olika kombinationer av linolsyra och omega-3-fettsyror från fisk kan påverka frekvens och svårighetsgrad vid migrän.

Tre olika dieter

Under de 16 veckor studien pågick fick deltagarna slumpmässigt äta en av tre dieter. En grupp  fick måltider med höga halter omega 3-fettsyror från fisk och låga halter av vegetarisk linolsyra.  En andra grupp fick kost med höga halter av omega 3-rik fettsyror och höga halter av linolsyra. Den tredje gruppen fick måltider med hög andel linolsyra och låga nivåer av omega-3.

Under en 16-veckorsperiod fick deltagarna föra huvudvärksdagbok och skatta hur ofta, hur långa och hur intensiva anfallen varit och hur deras sociala liv påverkats av migränen samt om de behövde ta läkemedel för att lindra smärtan.

Upp till 40-procentig minskning

Utfallet blev synnerligen intressant. Det visade sig att den grupp som fick en låg halt vegetabilisk linolsyra (som finns i  korn, nötter, frön, soja samt i exempelvis majsolja) i kosten och samtidigt en hög halt omega-3-fettsyror från fisk och skaldjur noterade en påtaglig minskning i antal anfall och även i anfallens svårighetsgrad och längd. Minskningen låg mellan 30 och 40 procent efter 16-veckorsperioden., jämfört med kontrollgruppen.

Linolsyra förvärrade smärtan

Resultatet av studien bekräftade tidigare resultat: linolsyra har en negativ effekt på migränsmärta genom att den ökar inflammationsgraden i trigeminusnerven. Samtidigt kunde man visa att ett lägre intag av linolsyra och ett samtidigt högt intag av omega-3-fettsyra från fisk eller skaldjur kunde motverka denna typ av nervinflammation.

Den grupp som fick en låg andel linolsyra och hög andel omega-3 noterade mellan 30- och 40 % minskning av såväl antalet huvudvärkstimmar, intensitet i migränen och antal huvudvärksdagar jämfört med kontrollgruppen. Däremot var skillnaden i upplevd livskvalitet inte lika markant.

Spännande potential

– Denna forskning visar att det finns en spännande potential för behandling av migrän med kostomläggning utan de biverkningar som ofta följer med traditionell migränbehandling, kommenterar Luigi Ferrucci, läkare och vetenskaplig direktör vid amerikanska National Institutes of Health.

Luigi Ferrucci får medhåll av Chris Ramsden, klinisk utredare på NIA, som ser stora möjligheter till förbättringar för miljontals migrändrabbade.

– Dietförändringar kan erbjuda en lättnad för många hårt drabbade och den här studien är ytterligare ett bevis på att kosten kan påverka smärtvägarna på ett påtagligt sätt.

Fler studier på väg

Forskarna kommer nu att studera vidare hur en omläggning av kosten på liknande sätt kan påverka andra kroniska smärttillstånd.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Migrän är en av våra  vanligaste folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas omkring en miljon människor lida av återkommande migrän – varav två tredjedelar kvinnor. Flera hundra tusen har kronisk migrän, alltså fler än 15 migrändagar per månad. En majoritet av dessa kan inte arbeta eller fungera normalt under attackerna.

Behandling av kronisk migrän består vanligen av både förebyggande läkemedel och akutkuperande medel som triptaner.

En stor grupp, även av de svårast drabbade, har dock svårt att hitta en väl fungerande behandling för att kunna leva ett normalt liv med migrän.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 1521 [1] => 3452 [2] => 685 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3922 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.091058969497681 seconds

Referenser

Annons

ACF Type: image

Annons

ACF Type: image