fbpx

Ny studie bekräftar virushämmande effekt

Långtidsbehandling med echinacea purpurea, röd solhatt, kan minska risken för att utveckla luftvägsinfektioner med mellan 25 och 63 procent beroende på vilken virustyp det handlar om. Mest effektivt kan echinacea vara mot olika typer av coronavirus som SARS-CoV-2, enligt en ny studie.

21 oktober, 2022

Därmed bekräftas resultaten från flera tidigare studier som visat att färskpressat extrakt från röd solhatt har en stark antiviral effekt och samtidigt både kan lindra symtom och förkorta sjukdomsförloppet vid virusangrepp.

– De nya resultaten bekräftar tidigare virologiska och kliniska data som pekar på en bred antiviral effekt hos echinacea purpurea mot förkylningsvirus, influensavirus och coronavirus, säger professor Sebastian Johnston vid Imperial Collage i London. Att ta echinacea tycks vara ett säkert sätt att förebygga virusinfektioner med en positiv risk/nytta-balans och jag ser fram emot fortsatta studier på området eftersom behovet av antivirala behandlingar är större än någonsin.

Väldokumenterat växtläkemedel

Den nya studien, som publiceras i tidskriften Frontiers in Pharmacology,  är gjord på det traditionella växtbaserade läkemedlet Echinaforce, ett av världens mest sålda och bäst dokumenterade örtpreparat när det gäller att förebygga och behandla virusinfektioner av olika slag.

I Sverige är Echinaforce godkänt för att förebygga förkylning och lindra förkylningssymtom under upp till 10 dagar, men rekommenderas inte för barn under 12 år. I många andra europeiska länder är Echinaforce godkänt för långtidsanvändning för att stärka immunförsvaret, förebygga virusinfektioner samt för att förkorta sjukdomsförloppet vid virusangrepp hos både vuxna och barn.

Echinacea – en väldokumenterade läkeört som används mot förkylningar men även visat sig vara minst lika effektiv mot influensavirus.

Internationellt samarbete

Den aktuella studien har genomförts i ett samarbete mellan forskare från flera länder under pandemin för att studera hur echinacea kan användas som förebyggande medel mot olika typer av luftvägsinfektioner orsakade av förkylningsvirus, influensavirus och coronavirus – inklusive SARS-CoV-2.

120 deltagare i den randomiserade interventionsstudien fick antingen Echinaforce enligt rekommenderad dos under fem månader i tre olika etapper om 2-2-1 månader med en veckas mellanrum mellan behandlingsperioderna. Kontrollgruppen utgjordes av patienter som inte fick behandling. Prover togs under perioden i näsans slemhinnor och via blod för att mäta förekomst och koncentration av olika slags luftvägsvirus.

Bekräftar tidigare resultat

Resultatet av den aktuella studien bekräftar tidigare studier in vitro och på människa som visat på en bred antiviral aktivitet hos Echinaforce på såväl förkylnings- och influensavirus som olika typer av coronavirus inklusive SARS-CoV-2. De deltagare i studien som fick Echinaforce hade en signifikant lägre risk för att utveckla luftvägsinfektioner än personerna i kontrollgruppen. Tillskott av 2 400 mg Echinaforce per dag under en sammanlagd period om fem månader resulterade i en minskning av antalet luftvägsinfektioner med 25 procent i snitt för alla virustyper. Motsvarande siffror för coronavirus i allmänhet var n48 procent och för SARS-CoV2- infektioner hela 63 procent, enligt studien.

Samtidigt studerades effekten av behandling med 4 000 mg Echinaforce i samband med utvecklade luftrörsinfektioner och där kunde man konstatera att virusbelastningen minskade med hela 99 procent, vilket ledde till kortare sjukdomsförlopp och därmed mindre risk för komplikationer.

– Därmed kan echinacea vara ett alternativ för att förebygga och behandla virusinfektioner, eftersom extraktet från medicinalväxten har visat sig kunna hämma ett flertal luftvägsvirus med vetenskapligt visad effekt, säger professor Sebastian Johnston vid Imperial Collage i London.

Fakta

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 1204 [1] => 336 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 4092 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.067679882049561 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

Här är några av de studier som gjorts på Echinaforce:

  • Kolev, E., et al., Echinacea Purpurea For the Long-Term Prevention of Viral Respiratory Tract Infections During Covid-19 Pandemic: A Randomized, Open, Controlled, Exploratory Clinical Study. Front Pharmacol, 2022. 13: p. 856410.
  • Signer, J., et al., In vitro virucidal activity of Echinaforce®, an Echinacea purpurea preparation, against coronaviruses, including common cold coronavirus 229E and SARS-CoV-2. Virology Journal, Virol J. 2020 Sep 9;17(1):136. doi: 10.1186/s12985-020-01401-2.
  • Nicolussi, S., et al., Echinacea as a Potential Force against Coronavirus Infections? A Mini-Review of Randomized Controlled Trials in Adults and Children. Microorganisms, 2022. 10(2).
  • Jawad M., et al., Safety and Efficacy Profile of Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:841315. doi: 10.1155/2012/841315. Epub 2012 Sep 16
  • Ogal M., et al., Echinacea reduces antibiotic usage in children through respiratory tract infection prevention: a randomized, blinded, controlled clinical trial. Eur J Med Res. 2021 Apr 8;26(1):33. doi: 10.1186/s40001-021-00499-6.5 Ogal M., et al., Echinacea reduces antibiotic usage in children through respiratory tract infection prevention: a randomized, blinded, controlled clinicaltrial. Eur J Med Res. 2021 Apr 8;26(1):33. doi: 10.1186/s40001-021-00499-6.

Annons
Annons