fbpx

Ginkgo mot minnesbesvär och yrsel

​Det är mänskligt att glömma – men bladen från det kinesiska tempelträdet, ginkgo biloba, har i flera studier visat sig ha en positiv effekt på minne, trötthet, yrsel och öronsus.

20 augusti, 2022

Ginkgo biloba är ett av världens mest använda växtbaserade läkemedel – och har så varit det så länge någon kan minnas. Ginkgo-trädet kommer ursprungligen från Sydostasien och då framförallt Kina och Japan.

Den traditionella användningen handlar framförallt om ginkgo-bladens förmåga att mildra symtom hos äldre vid långvariga besvär som sviktande minne, nedsatt hörsel, yrsel och trötthetskänsla.

Studier har visat att extraktet från ginkgo innehåller ämnen som kan bidra till att förbättra blodgenomströmningen i hjärnans perifera blodkärl.

Bidrar till hjärnfunktionen

Flera studier pekar på en särskilt god effekt vid så kallad cerebral insufficiens, alltså otillräcklig genomblödning i hjärnan. Ett problem som är vanligt hos äldre och som kan leda till svårigheter med att komma ihåg, hålla balansen, höra och hålla sig uppe på äldre dar.

De aktiva ämnena i Ginkgo biloba-kapslarna ökar blodtillförseln till hjärnan som därigenom får mer syre och tillförs fler näringsämnen. Ginkgo anses också kunna öka genomblödningen och därmed minska besvär vid claudiocatio intermittens. Värt att notera är dock att ginkgo endast tycks ha effekt på symtom – någon profylaktisk effekt finns inte rapporterad eller dokumenterad.

Motstridiga slutsatser

I en studie från 2010 (publicerad i JAMA) kunde man dock inte visa att ginkgo i kan bromsa kognitiv nedsättning. En liknande slutsats kom Cochraneinstitutet fram till: ginkgo skyddar inte mot Alzheimers eller demens. Det finns alltså anledning att se upp med hur ginkgo-preparat marknadsförs. De kan ha effekt mot symtom som kopplas till åldrandet – men kan sannolikt inte påverka den bakomliggande sjukdomen/åldersrelaterade förändringen i hjärnan.

Däremot visar en studie från Johns Hopkins School of Medicine att ginkgo kan ha en positiv effekt vid återhämtning från stroke. Andra studier har också visat effekt vid olika allergiska tillstånd.

Observera – Äldre människor får ofta dessa problem, men om din läkare har konstaterat att problemen inte beror på svår sjukdom kan medel med Ginkgo Biloba-extrakt kapslar bidra till att lindra symptomen.

Det har gjorts omkring 500 studier på ginkgo.

Ginkgo-trädets blad innehåller en rad substanser som bland annat påverkar cirkulationen i hjärnans perifera blodkärl.

​Fakta om Ginkgo biloba L.

​Växtnamn: Ginkgo biloba. Kallas även tempelträd.

Växtfakta: Ginkgo-trädet anses vara det äldsta levande trädslaget i världen med en historia på upp mot 200 miljoner år.

Använda växtdelar: Extrakt från de torkade växtbladen.

Biverkningar: Ginkgo biloba ger inga allvarliga biverkningar men kan i sällsynta fall utlösa kramper, ge gastrointestinala besvär samt huvudvärk. Personliga som är känsliga för flockblommiga eller korgblommiga växter bör vara försiktiga.

Interaktioner: Ginkgo-preparat har visat sig kunna interagera med vissa diabetesläkemedel samt  blödningsbenägenheten och bör därför inte kombineras med antikoagulantia. Tala därför med din läkare om du samtidigt medicinerar mot exempelvis hjärt- och kärlproblem eller diabetes.

Graviditet och amning: Ingen forskning gjord, användning avrådes förför.

Verksamma beståndsdelar: De verksamma beståndsdelarna är främst flavonoider. Dimera flavoner (bilobetin, ginkgetin, isoginkgetin och sciadopitysin), flavonoler (quercetin, kaempferol) och deras glykosider har isolerats. Diterpenerna bilobalid och ginkgoliderna A, B och C är karakteristiska för ginkgo.

Användning: Den medicinska användningen av bladen från ginkgo är beskriven redan i ”Chen Houng Pen T’sao” cirka 2800 år f Kr såväl som i den moderna kinesiska farmakopén. Kliniska data har visat att ginkgoextrakt har effekt vid behandling av arteriell insufficiens i hjärnan och i benen. Förbättring av allergiska tillstånd har också observerats. Fyndet att ginkgoextrakt är välgörande vid behandlingen av geriatriska sjukdomar, inklusive skadat minne, är av stort intresse.

Verkningsmekanismer
Verkningsmekanismen för ginkgoliderna är hämning av PAF (platelet-activating factor) och bindning till receptorer i olika vävnader. Kliniska data baserade på försök med ett begränsat antal patienter har visat att ginkgoextrakt är effektivt i behandlingen av arteriell insufficiens i hjärnan och i de nedre extremiteterna. Förbättring av allergiska tillstånd har observerats och inflammationer, orsakade av PAF, har minskat.

Ginkgo Biloba finns i: Bio-Biloba, ett traditionellt växtbaserat läkemedel, från danska PharmaNord. Godkännandet från Läkemedelsverket grundar sig på en långvarig dokumenterad användning. Godkännandet gäller ”behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel och öronsusningar«. Innan behandling ges ska dock läkare ha uteslutit bakomliggande behandlingsbar sjukdom, enligt rekommendationerna från Läkemedelsverket.

Blad från Ginkgo finns också i bland annat i örteet Mind Boost (tillsammans med blad från citronverbena) från Ört by Sweden.

 

Ginkbo biloba är också känt som kinesiskt tempelträd.

Ginkgo – ett av världens mest använda växtbaserade läkemedel.

Fakta

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 826 [1] => 900 [2] => 685 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 835 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.071790933609009 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

  1. ESCOP 1996: Monographs on the medicinal use of plant drugs, vol 1. European Scientific Cooperative on Phytotherapy. Exeter, UK.
  2. Reay JL, Kennedy DO, Scholey AB. Single doses of Panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity. J Psychopharmacol 2005 Jul;19(4):357-65.
  3. Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res 1996;22(6):338.

Annons
Annons