fbpx

Ginseng – stärker kropp och psyke

Ginseng används traditionellt som stärkande medel i kinesisk medicin. Ginseng, som räknas till adaptogenerna, har i kliniska studier visat sig öka den mental och fysisk förmåga.

9 februari, 2020

Ginseng (Ginseng radix C A Meyer)) är en av våra äldsta läkeväxter. Det finns belägg för att ginseng har använts i kinesisk medicin i mer än 5 000 år och ginseng hör fortfarande till de stora läkeväxterna, såväl i Asien som i västvärlden. Vetenskapliga studier har i många fall kunnat bekräfta effekten av den traditionella användningen av ginseng, exempelvis för att öka den fysiska och psykiska prestationsförmågan och stärka immunsystemet.

Farmakologiska studier har visat att ginseng innehåller ämnen, som ginsenosid Rg1, som har en hämmande effekt på upptaget av neurotransmittorer i hjärncellerna. Effekten av ginseng härrör bland annat från att ginsengglukaner (panaxan A och B) påverkar specifika leverenzymer, vilket i sin tur minskar glykogeninnehållet.

Ökar prestationsförmågan

I kliniska studier har ginseng visat sig kunna öka den psykiska och fysiska prestationsförmågan samtidigt som tillskott av ginseng förhöjer vakenhetsgraden. Ginseng har också en positiv effekt på serumvärden för totalkolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider och icke-essentiella fettsyror – alla välkända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Det finns också studier som visar att tillskott av ginseng kan bidra till att sänka halten blodsocker och mjölksyra, något som gynnar både uthållighet och prestationsförmåga.

Det har också påvisats att ginseng har en stärkande effekt på immunsystemet och används också mycket riktigt som förkylningsmedel ibland annat Kina.

Klinisk erfarenhet

Det finns omfattande litteratur om verkningarna av ginsengextrakt och ginsenosider. Ginseng har bland annat följande egenskaper, enligt litteraturen:

  • Adaptogen, stimulerande och toniserande verkan
  • CNS-stimulerande verkan, bidrar till förbättrad inlärning, bättre minne
  • Skyddande effekt mot yttre påverkan (joniserande strålning, infektioner, gifter, fysisk och psykisk stress)
  • Immunstimulerande verkan
  • Stimulerande effekt på Bifidus-bakterier i tarmen
  • Hämmande effekt på Clostridium-bakterier

I praktiken används ginseng i dag som en mild stimulans vid olika former av nedsatt ork och prestationsförmåga samt vid tillfälligt nedsatt immunförsvar. Växtläkemedel med ginseng är också godkända på en sådan indikation:

”Traditionellt använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla”.

Bearbetning avgörande

För att få vit ginsengrot skall torkning av ginsengroten ske i solen eller i ugn och det tunna ytskiktet skall avlägsnas. Underliggande yta är gulvit och rotens brottyta vit och mjölig. Om roten efter skörden behandlas med vattenånga under tryck och sedan torkas blir roten rödbrun till färgen och får ett glasartat utseende.

Det sker fytokemiska förändringar under denna process. Den farmakologiska effekten blir förändrad. Röd ginseng innehåller alla saponiner som hittills är isolerade från vit ginseng och dessutom några andra, vilka bildas under ångbehandlingen.

Ginsengplantan i tre olika stadier.

Ginsengplantan kan skördas först efter 5-6 år. Den allra bästa ginsengen odlas i Korea.

Fakta om ginseng

Namn: Ginseng (Ginseng panax C A Meyer)

Kallas även: Koreansk ginseng, asiatisk ginseng.

Använda växtdelar: Ginsengrot, ginseng radix. Mest känt och bäst dokumenterat är det standardiserade extraktet G115.

Användning: Ginseng används dels som en mild stimulans för att motverka trötthet och svaghetskänsla (adaptogen effekt), dels för att minska risken att råka ut för infektioner (immunförsvarsstärkande).

Växtplatser: Den vanligaste formen av ginseng i läkemedelssammanhang, Panax ginseng C.A. Mayer, hör till växtfamiljen Araliaceae, som odlas i Kina, Nord- och Sydkorea och östra Ryssland. En annan art, Panax quinquefolius L., odlas i norra USA och i Kanada. Den är också känd som amerikansk ginseng.

Växtbeskrivning: Panax ginseng är en flerårig ört som når en höjd av 60–70 cm. Bladen är fingrade med fem lancettlika småblad. Blommorna är små och sitter i en flock. Frukterna är ljusröda bär, som innehåller ett eller två frön. Roten växer långsamt. I odlingar skördas roten först efter fem till sex år.

Historik: Ginseng är en skuggväxt som ursprungligen växte i undervegetationen i skogarna i Manchuriet och Korea. Den ginsengrot som används i dag kommer från odlingar, framför allt i Korea. Ginsengväxten drivs upp från frön, den är svårodlad och måste alltid skuggas. Odlingsarbetet är mycket tidskrävande. Beroende på behandlingen efter skörden kan man få röd eller vit ginseng.

Adaptogener: Ginseng räknas som en adaptogen, alltså en läkeört som innehåller substanser som kan bidra till att förstärka kroppsegna mekanismer.

Toxicitet: Ginseng är ett av de mest noggrant undersökta växtbaserade läkemedlen och ginseng är ett extremt icke-toxiskt medel.

Interaktion: Ginseng kan förstärka effekten av antihypertensiva (blodtryckssänkande) medel. Kan också förstärka effekten av blodförtunnande medel (warfain). Ginseng har en lätt hypoglykemisk effekt som i vissa fall medger en sänkning av insulindos.

Biverkningar: Vid mycket kraftig överdosering har ett ”ginseng abuse syndrome, GAS” beskrivits: Det innebär blodtrycksstegring, oro, sömnlöshet, diarré och hudutslag rapporterats.

Frågor och svar om Ginseng

Kan medel som innehåller ginseng pigga upp när man känner sig trött och håglös?

Ginseng har en dokumenterad uppiggande och stärkande effekt. Både fysisk och mental prestationsförmågan höjs, samtidigt som livskvaliteten påverkas positivt.

Hur snabbt märks resultatet?

Det är olika från person till person, beroende på vilket utgångsläge man befinner sig i. En del märker effekt redan efter några dagar. De flesta studier visar att optimal effekt nås efter ca en månads behandling. Viktigt är att man kommer ihåg att ta ginseng varje dag.

Kan alla ta ginseng?

Ginseng rekommenderas ej till barn under 12 år. För övrigt kan de flesta äta ginseng. Har man någon bakomliggande sjukdom så rekommenderar vi alltid att man informerar sin läkare. Tar man ren ginseng för sent på kvällen kan man få lite problem med att somna.

Är det skillnad mellan sibirisk, kinesisk och amerikansk ginseng?

Det finns ca 12 olika sorters ginsengarter. Sydkorea är det land som har den största och äldsta ginsengtradition. Klimatet i bergen, jordmånens kvalitet och många års erfarenhet av odling har gjort koreansk ginseng till den bästa i världen. Ginseng odlas visserligen på en mäng andra ställen, till exempel i Kanada, Ryssland och Kina. Men ingenstans har man lyckats få fram samma höga innehåll av de så viktiga ginsenosiderna som i den ginseng som odlas i Korea.

Är det skillnad mellan ginseng som klassas som växtläkemedel och de preparat som är kosttillskott?

Nej. När man pratar effekt så är det ingen skillnad om det är naturläkemedel eller naturmedel som ligger för registrering eller kosttillskott. Viktigast är ju extraktet i sig. Två väldokumenterade extrakt är GGE (Gerimax) och G 115 ( Gericomplex och Ginsana).

Hur länge kan man ta ginseng? Ska man göra uppehåll ibland?

Det finns inget som talar för att det skulle vara skadligt att använda ginseng under längre tid. Slutar man så avtar effekten gradvis under några veckor. Precis som när man inleder kuren handlar det om en stegvis förändring av effekten.

Finns det risk för några biverkningar?

I sällsynta fall har allergiska hudreaktioner observerats. Insomningsproblem kan förekomma om man tar ginseng tätt inpå sänggående. Genomgående för de mer än 500 studier som gjorts på ginseng de senaste 20 åren är att biverkningarna inte fler än vid placebo.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Ginseng innehåller flera aktiva substanser:

Aktiva ämnen: De aktiva ämnena i ginsengrot är triterpenglykosider av den typ som kallas ginsenosider. De är saponin glykosider och hänförs till gruppen adaptogener.

Ginsenosidernas aglykoner har ett dammaran-skelett och är av två typer:

  • 20S-protopanaxadiol och
  • 20S-protopanaxatriol

Propanaxadiol-glykosiderna (ginsenosiderna Rb1, Rb2, Rc och Rd) har socker bundna till OH-grupperna vid C3 och C20.

Protopanaxatriol-glykosider (ginsenosiderna Re, Rf, Rg1, Rg2 0ch Rh) har socker bundet till OH-grupperna vid C3, C6 och C20.

Sockerkomponenterna utgörs av glukos, arabinos, rhamnos och glukoronsyra.

Diol–Triol–Ginsenosider: Ginsenosider av diol-typ synes ha en milt lugnande, sedativ effekt medan triol-typen har en stimulerande effekt. Därför kan balansen mellan dioler och trioler ha betydelse. Alla ginsenosider motverkar trötthet.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 324 [1] => 1194 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 826 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.068669080734253 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

1) Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res 1996;22(6):338.

2) Reay JL, Kennedy DO, Scholey AB. Single doses of Panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity. J Psychopharmacol 2005 Jul;19(4):357-65.

Annons
Annons