fbpx

Adaptogener – skyddar mot skadliga effekter av stress

Adaptogener är naturliga ämnen som stödjer och/eller förbättrar kroppens kapacitet, exempelvis i samband med stress. Vi känner till ett tiotal naturligt förekommande adaptogena substanser, varav rosenrot, rysk rot, schisandra, ginseng och ashwagandha är de mest kända. 

1 november, 2021

Det finns gott om forskning på adaptogener och nya studier visar att det även kan uppstå en synergieffekt när olika adaptogena substanser kombineras. Kombinationen av olika adaptogener avgör hur de kan användas på bästa sätt.

Medicinalväxter med adaptogena egenskaper har använts under lång tid i traditionell örtmedicin, men har de senaste decennierna också studerats båda i laboratoriemiljö och i kliniska studier.

Balanserande effekt

Typiska egenskaper för adaptogena substanser är att de har en psykostimulerande och prestationshöjande effekt. En adaptogen understödjer eller ökar organismens kapacitet att nå jämvikt, balans (homeostas) när organismen utsätts för stress av olika slag.

Enligt den ryske fysiologen och farmakologen I.I. Brehkman är de viktiga egenskaperna följande:

 • Den ”adaptogena effekten” är ospecifik, alltså inte begränsad till något enskilt organ.
 • Adaptogener ökar kroppens förmåga att anpassa sig till den rådande situationen.
 • Adaptogener ökar därför kroppens motståndskraft.
 • Adaptogener har en normaliserande inverkan på kroppens funktioner.
 • Adaptogener interagerar inte med andra naturmedel eller läkemedel.
 • Adaptogener har inga biverkningar

Det är underförstått i denna definition av adaptogener att de inte är ”botande” – de återställer i stället en obalans till normaltillståndet.

Ginseng

Ginseng – eftertraktad rot som används som stärkande vid nedsatt prestationsförmåga.

Anpassar sig

Vid långvarig stress har kroppen – och cellerna – en tendens att anpassa sig (adaptera sig) för att arbeta på en högre nivå än vanligt. För en frisk person behöver denna omställning till en ökad produktion av näringsämnen i cellerna inte vara något större problem. Men med ökningen följer också en ökad produktion av avfallsprodukter. Långvarig stressbelastning kan därmed öka produktionen av fria radikaler som, om de inte neutraliseras, kan skada och förstöra cellen.

Ett exempel är ökad produktion av fria radikaler. Om de inte neutraliseras förstörs cellen. Cellen behöver anti-oxidanter för att klara angreppet av de fria radikalerna. I det sammanhanget har adaptogenerna följande verkningsmekanism:

 • De ökar cellens förmåga att anpassa sig till stress och arbeta ekonomiskt. Detta kommer till stånd genom att aktivera enzymet glykokinas för att producera glukos-6-fosfat.
 • De hjälper cellen att bygga upp energi-fabriker genom att aktivera ”messenger RNA” och ”transcription RNA”.
 • De fungerar som ”antioxidanter” gentemot de fria radikalerna och den förödande effekt som fria radikaler annars skulle ha på cellmembranen. Membranen är cellens skydd och reglerar transport in och ut ur cellen av såväl näring som avfallsprodukter.

Med moderna metoder har det visats att de listade effekterna till stor del är härrör från immunostimulering. Vid sidan av ökad fysisk kapacitet har en ökad psykisk aktivitet kunnat registreras med ökad koncentrationsförmåga och ökad minneskapacitet. De adaptogena växtsubstanserna har på grund av detta fått användning inom bland annat geriatrisk medicin.

Adaptogener och blodsocker

Adaptogener har en normaliserande effekt på blodsockernivån i kroppen. Rent allmänt måste socker i blodet brytas ned och förse kroppens celler med energi, intag av socker ger i regel snabbt ”ökad energi”. Sockret bryts ned av insulin (från pancreas, bukspottkörteln) med hjälp av enzymet hexokinas.

Om man utsätts för stark stress kan hexokinasets effekt blockeras och nedbrytningen av socker försämras. Der gör dels att cellerna inte får tillgång till den energi de behöver och dels till att blodsockret höjs. För att söka komma tillrätta med det försöker kroppens insulinproduceerande celler i bukspottkörteln bilda mer insulin.

Medicinalväxter som har psykostimulerande och prestationshöjande effekt och därmed kan kallas adaptogener är exempelvis:

 •  Rysk rot, eleutherococcus senticosus (Acanthopanax senticosus),
 •  Rosenrot, rhodiola rosea
 • ·Schizandra chinensis, Fjärilsranka
 • Ginseng, panax ginseng
 • Ashwagandha (Withania somnifera)

Normaliserar sockernedbrytningen

Rosenrot och rysk rot har förmågan att upphäva blockaden av enzymet hexokinas, vilket normaliserar nedbrytningen av socker.

Rysk rot förbättrar dessutom cellmembranens genomsläpplighet för glukos, vilket gör att upptaget från blodet underlättas och cellernas energibehov säkerställs.

Man kan säga att adaptogenerna motverkar tendens till högt blodsocker, de ökar insulinkänsligheten och stabiliserar blodsockret.

Biverkningar

Biverkningar är mycket ovanliga. Enstaka fall av allergiska nässelutslag har dock rapporterats. I undantagsfall kan huvudvärk uppträda under ett par dagar. Förklaringen är att i synnerhet Schisandra verkar avslappnande på kärlen med ett bättre blodflöde som följd. Har kärlen på grund av stress varit sammandragna kan denna kärlvidgning med förbättrad boldcirkulation ge övergående huvudvärk hos känsliga personer.

Interaktioner

Adaptogener strävar efter att normalisera kroppens funktioner. En lång erfarenhet finns och en omfattande klinisk forskning har utförts. Man har inte några belägg för att adaptogener har visar någon interaktion med andra växtläkemedel eller syntetiska läkemedel.

Kontinuerligt bruk

En vanlig frågeställning är om man kan/skall ta adaptogener kontinuerligt under lång tid. Även om adaptogenerna är snabbverkande – den första effekten av en engångsdos kan märkas redan inom 30 minuter – med en god effekt redan efter 3 till 5 dagar, förstärks effekten ytterligare vid en längre tids användning.

Referenslistan för Adaptogener finner du här.

KSM – fullspektrumextrakt av ashawagandha

Ashwagandha används traditionellt i ayurvedisk medicin, men är också en av våra mest studerade läkeörter. 

Vad är en adaptogen?

En adaptogen ska öka kroppens ospecifika försvar mot kemiska och biologiskt skadliga faktorer och ha en normaliserande inverkan på kroppsliga funktioner, samt vara helt utan biverkningar både på kort och lång sikt.

En adaptogen växt får heller inte ge några biverkningar och det är bara rosenrot, rysk rot och schisandra som visat sig totalt ofarliga och som dessutom skyddar organismen.

Studier visar att adaptogener har en positiv effekt på:

 • emotionellt beteende.
 • koordination.
 • kognitiva funktioner som att planera, handla och tänka.
 • reflexer efter hjärnblödning och hjärtattack.

Adaptogener ökar:

 • den fysiska och mentala prestationen.
 • sexlusten och fertiliteten.
 • överlevnaden vid exponering av miljögifter.

Adaptogener minskar:

 • mjölksyra vid träning.
 • bildningen av sår i magen under stress.

Adaptogener sänker:

 • stresshormonerna och kolesterolhalten.

Adaptogener stärker:

 • immunförsvaret mot cancer och infektioner.

Adaptogener motverkar:

 • hypokondri, depression och neuroser.

Adaptogener nomraliserar::

 • blodtrycket och hjärtfrekvensen.

Adaptogener har:

 • en balanserande inverkan på menscykeln.
 • en positiv inverkan vid impotens.
 • en leveravgiftande funktion.
 • effekter som kan förlänga livslängden hos djur.
 • en skyddande effekt på cellerna och kroppen vid stress.
 • ingen direkt botande effekt på sjukdomar, men hjälper kroppen att läka själv.

Studier på adaptogener är gjorda på djur, människa och i cellkulturer.

Aktuella produkter med adaptogener:

 • Adapt Energy Boost
 • Adapt Life
 • agaDA (andrographis, rysk rot)
 • KSM66 (ashwaganda)
 • Chisan
 • Rysk Rot
 • Rosenrot/Arctic Root

Källor: Prof em Ingemar Joelsson, Svenska Örtmedicinska Institutet, Medicine Garden, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Svensk Egenvård, Scientific Communication

Fakta

ACF Type: wysiwyg

 • Adaptogener är inte det samma som stimulantia. Att dricka kaffe gör dig pigg, i alla fall en stund. Men efter ett tag blir du trött igen och måste dricka mer. Kaffe är vad man kallar för en centralstimulerande, det vill säga koffeinet aktiverar kroppens funktioner genom att stressa den.
 • Problemet med kaffe är att de ger en motreaktion. Det märks genom att energinivån sjunker och man blir faktiskt tröttare än innan. Adaptogener har en helt annan typ av effekt.
 • Problemet med stimulerande substanser som koffein och nikotin är att de är vanebildande. Det betyder att du måste öka dosen för att nå samma resultat. Om du dricker för mycket kaffe och/eller röker så ökar syrekonsumtionen vilket leder till en sämre prestation vid långvarigt fysiskt arbete. En biverkning som stimulerande substanser ger är dålig sömn, nervositet och hjärtklappning.
 • Adaptogener beter sig annorlunda i kroppen. Adaptogena substanser  arbetar på och strävar efter att normalisera kroppsfunktionerna på ett naturligt sätt så att de hamnar i balans. Samtidigt ökar de kroppens tolerans mot stress oavsett vad stressen orsakas av. Det kan vara stress som beror på sjukdom, miljögifter, för mycket arbete eller överträning.
 • Av adaptogener blir du stärkt både fysiskt och mentalt. Det märks genom att du får en bättre livskvalitet, bättre ork och ökad skärpa.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 2089 [1] => 303 [2] => 826 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 324 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.097494125366211 seconds

Referenser

Annons
Annons