fbpx

Ashwagandha med dokumenterad effekt för sköldkörtelbesvär

KSM66  har i flera studier visat sig vara effektivt vid stressrelaterade besvär och vid olika typer av hormonella obalanser som sköldkörtelproblem.

18 augusti, 2022

KSM66, som innehåller ett fullspektrumsextrakt av läkeörten ashwagandha, har i flera studier visat sig kunna normalisera olika hormonella obalanser. Det gäller bland annat vid sköldkörtelproblem som subklinisk hypotyroid.

Här en genomgång av några produktspecifika, placebokontrollerade och randomiserade kliniska studier när det gäller sköldkörtelbesvär.

THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 2017

Bakgrund: Inom Ayurveda används ofta Ashwagandha för att balansera hormonell obalans både för män och kvinnor. Ett flertal studier på KSM66 – ett ekologiskt, fullspektrumextrakt av Ashwagandha, visar en normalisering av testosteron, LH och progesteron.

Resultatet är ökad libido, bättre spermakvalitet, ökad sexuell lust, större muskeltillväxt och styrka. Studier visar också på minskade besvär i samband med PMS och klimakteriebesvär.

Ett annat utbrett användningsområde för Ashwagandha inom Ayurveda är sköldkörtelbesvär, framför allt subklinisk hypotyreos. Ett tillstånd som kännetecknas av något förhöjd nivå av TSH och normala eller låga nivåer av T4 och T3.

Normalisering – inte stimulering

I västvärlden tolkas den ”hormonella effekten” oftast som att ashwagandha stimulerar bildningen av hormoner. Inom Ayurveda däremot är man mycket noga med att betona att effekten i stället är ett indirekt resultat av att Ashwagandha har en unik, adaptogen förmåga att öka kroppens motståndskraft mot stress. Vilket är bekräftat i drygt tio publicerade dubbelblinda studier på KSM66.

Studier som visar att stresshormonet kortisol normaliseras (sänks). Ett resultat av att KSM66 ökar kroppens förmåga att stå emot stress – kroppen får hjälp att vila och att återhämta sig – är att kortisolvärdena kan normaliseras. Om kortisolnivåerna i stället är låga bidrar KSM66 till att dessa ökar (normaliseras). Det handlar om balans – vilket är själva definitionen av en adaptogen.

Lång tradition

Trots den utbredda användningen vid obalans i sköldkörteln finns få studier. Målet med denna studie var därför att undersöka effekt och säkerhet på en patientgrupp med subklinisk hypotyreos.

Studien som var dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad pågick i 8 veckor. Samtliga patienter hade förhöjda TSH värden (> 4,5) medan T4 och T3 låg i nederkanten av normalvärdet. 50 kvinnor mellan 18–50 år inkluderades i studien. Dosen som användes var 300 mg KSM66 morgon och kväll alternativt en identisk placebo.

Normaliserade nivåer

Resultat: Nivåerna av T3 ökade (normaliserades) både efter 4 och 8 veckor i KSM66 gruppen medan värdena i placebogruppen var oförändrade. Motsvarande effekt noterades på T4. Även TSH värdena normaliserades i KSM66 gruppen – vilket innebar att de sjönk signifikant. I placebogruppen fanns det en icke signifikant ökning av TSH.

Skillnaden både mellan och inom grupperna var signifikanta redan efter 4 veckor.

Nivåerna av T4 och T3 låg i både KSM66gruppen och i placebogruppen tydligt inom normalvärdena både efter 4 och 8 veckors behandling. Dock låg värdena i placebogruppen fortfarande i nederkant medan värdena i KSM66 gruppen hade närmat sig mitten.

Balanserar kortisolnivåerna

Förklaringen till effekten är att kortisol fungerar som en antagonist till sköldkörtelhormon vilket innebär att när kortisolhalten stiger, sjunker T4 och T3. Som ett resultat ökar produktionen av TSH vars uppgift är att stimulera produktionen av sköldkörtelhormon. När stresståligheten ökar, normaliseras kortisolnivån vilket underlättar produktionen av T4 och T3.

Båda behandlingarna var säkra och inga vitala parametrar som puls, blodtryck eller blodvärden förändrades i någon av grupperna. Biverkningarna var få, två i varje grupp, milda och övergående.

COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE (2021)

Bakgrund: Ashwagandha har använts i 1000-tals år inom Ayurveda som en adaptogen för att öka livslängd, styrka och muskelmassa, för att bekämpa stress och oro, för att förbättra den hormonella balansen samt för att öka fertilitet och libido.

Under de senaste 10 åren har en rad effektstudier genomförts – framför allt på KSM66. Däremot har få säkerhetsstudier gjorts, ett resultat av att Ashwagandha anses som mycket säker. Men efterhand som användningen utanför Indien ökar ställs nya krav på säkerhetsdata. Därför genomfördes 2021 en ren säkerhetsstudie.

Inga biverkningar

I studien som var dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad ingick 80 friska män och kvinnor som under 8 veckor fick antingen 2×300 mg KSM66 eller motsvarande placebo.

De parametrar som undersöktes var: blodtryck, puls, levervärden, blodvärden och sköldkörtelvärden.

Resultat: Inga skillnader noterades mellan placebo- och aktiv grupp avseende någon av säkerhetsparametrarna. Samtliga sköldkörtelvärden var oförändrade mellan KSM66- gruppen och placebo. Inga biverkningar noterades i någon av grupperna.

Författarnas slutsats är därför att KSM66 är säkert att använda både för män och kvinnor.

Sammanfattning

Den långa traditionella användningen i kombination med en välgjord placebokontrollerad studie och en ren säkerhetsstudie visar att KSM66 är trygg och effektiv att använda vid subklinisk hypotyreos.

Resultatet av denna studie understöds av ytterligare 15 publicerade studier som bekräftar den stress-sänkande effekten av KSM66. En effekt som indirekt påverkar en rad funktioner i kroppen vilket bidrar till en balansering av det hormonella systemet.

Ashwagandha i KSM66

KSM66 och Levaxin: Inga studier finns gjorda där KSM66 kombineras med Levaxin. Däremot finns det stor erfarenhet av att kombinationen fungerar mycket bra tillsammans. Det forskare och läkare i Indien säger är följande:

Ashwagandha har ingen direkt påverkan på några hormoner i kroppen. Resultatet är en indirekt effekt av att KSM66 bidrar till en ökad stresstålighet och därmed jämnare kortisolproduktion. Något som i sin tur bidrar till en jämnare produktion av T4 och T3.

Förbättrad balans

Det handlar alltså inte om att produktionen av T4 och T3 stimuleras utan att den balanseras. Per definition kan en adaptogen aldrig pressa kroppen förbi ett normalvärde.

När Levaxin ersätter kroppens egen produktion av T4 innebär det att balansen av sköldkörtelhormon förbättras. Fördelen med att kombinera KSM66 med Levaxin är att den naturliga produktionen av T4 och T3 blir jämnare eftersom kortisoltopparna blir lägre. Resultatet blir oftast ett bättre välbefinnande.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Vad skiljer KSM66 från övriga kosttillskott med ashwagandha?

KSM66 är utan jämförelse, världens mest väldokumenterade Ashwagandha (26 dubbelblinda studier). Extraktet i skiljer sig också från all annan Ashwagandha genom att:

  • All Ashwagandha odlas på egna ekologiska gårdar och via en lång, naturlig förädling innehåller KSM66 5% Withanolider – en högre halt går inte att uppnå på naturlig väg.
  • KSM66 är det enda kommersiellt tillgängliga fullspektrum-extraktet vilket innebär att den innehåller samtliga aktiva ämnen i samma relation som den naturliga roten, både vatten och fettlösliga. Men i en 10 gånger högre koncentration.
  • KSM66 är det enda extraktet som produceras med Green Chemistry – en metod det tog 14 år att utveckla. En helt miljövänlig metod utan lösningsmedel.
  • Det enda Ashwagandha extraktet i världen som är standardiserade på sex Withanolider.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 324 [1] => 303 [2] => 1194 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 2089 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.09083104133606 seconds
Annons

ACF Type: image

Annons

ACF Type: image