fbpx

Rustar kroppen för att stå emot stress

 Ashwagandha, basen till KSM66, är en av de viktigaste örterna inom ayurvedisk medicin med en dokumenterad användning under mer än 4 000 år. Extraktet av ashwagandha-växten fungerar som allmänt stärkande, balanserande och föryngrande.

10 juni, 2022

Traditionellt intas Ashwagandha i form av pulvriserad, torkad rot som blandas ut med mjölk och honung. Normal dos är ca 6 gram per dag. KSM66 extraheras med ekologisk komjölk för att säkerställa att extraktet blir identiskt med den torkade roten – på samma sätt som inom Ayurvedisk medicin. Därför kallas KSM66, som enda Ashwagandha-extrakt, för ett fullspektrumextrakt.

600 mg KSM66, två kapslar, motsvarar 6 gram torkad rot. Det är samma mängd som används vid alla kliniska studier (18 studier har gjorts mellan 2012 och 2017).

Stress gör oss trötta och överviktiga

För att förstå KSM66 är det viktigt att förstå hur stress påverkar kroppen. När vi utsätts för upprepad eller långvarig stress ökar produktionen av kortisol. Stresshormonet kortisol bryter ner muskler och fettceller för att frigöra energi (glukos) — vilket gör att blodsockerhalten och insulinnivån ökar. Om stressen fortsätter sjunker ämnesomsättningen och därmed kaloriförbrukningen. Den energi som inte förbrukas lagras som fett — oftast kring midjan.

Det kan verka ologiskt, men för våra förfäder var det livsviktigt att bygga energireserver — helt enkelt för att kunna överleva tills faran var över för det som orsakat stressen (svält, kyla, torka). Men för oss fungerar det inte så — efterhand som energiproduktionen minskar, blir det allt svårare att försvara sig mot det som orsakar stressen. Det är därför som långvarig eller upprepad stress leder till trötthet och oro.

För att spara energi sjunker också produktionen av testosteron, progesteron och östrogen — våra fettförbrännande och uppbyggande könshormon. Men även produktionen av sköldkörtelhormon påverkas vid stress – vilket kan leda till olika former av obalans. Vanligast är subklinisk hypotyreos – en mild underfunktion i ämnesomsättningen.

KSM-66 är ett patenterat extrakt av ashwagandha, en av världens mest beprövade adaptogener.

KSM66 vänder utvecklingen

Kortisol, vårt nedbrytande katabola hormon, har enkelt uttryckt två funktioner vid upprepad stress: att bygga energireserver och att spara energi. Därför försätts alla funktioner som arbetar för tillväxt och reparation i ett ”energisparläge”. En studie från 2014, gjord vid Columbus University i Ohio, USA, visar exempelvis att kaloriförbrukningen minskar med över 100 kalorier per dag vid stresspåslag – vilket motsvarar en viktökning på ca 5,5 kg på ett år.
Parallellt minskar produktionen av våra anabola hormon, det vill säga könshormon som sköldkörtelhormon och tillväxthormon. Detsamma händer med viktiga signalämnen som GABA och dopamin, signalämnen som är viktiga för lugn, sömn och sinnesstämning.

Ökar motståndskraften

Även produktionen av ATP sjunker – alltså den cellenergi som bildas i mitokondrierna och som är helt avgörande för aktiviteten i alla arbetande celler, exempelvis i muskler och hjärna. Och när ATP sjunker minskar även produktionen av vårt viktiga kroppsegna kreatin.
KSM66 gör egentligen bara en sak. Den ökar kroppens motståndskraft mot stress. Kroppen blir lugnare och kortisolnivån börjar sjunka. Den katabola utvecklingen avstannar, ämnesomsättningen ökar och kroppen övergår till att bli anabol (kroppens normalläge). Balansen och energin kommer tillbaka. Kroppen kan starta om.
Upprepade kliniska studier visar att KSM-66 sänker kroppens kortisolproduktion vid stress med 22–28 %. Det är unikt.

Återställer energi och balans

Alla studier med KSM66 är utförda på friska, aktiva människor som lever ett normalt liv med ett normalt stresspåslag. Och det är grundfilosofin för Ashwagandha – att hjälpa friska människor som försvagats av stress. Att sänka stressnivån och därmed återskapa energiflödet och balansen – och att därigenom ge tillbaka energi, kraft och lust.

Men – att återskapa balans tar tid. KSM66 är därför ingen ”Quick Fix.” Effekten kommer inom 2–4 veckor och förstärks över tid.
Dosering: Den kliniskt säkerställda doseringen är 1 kapsel morgon och kväll. Men vid ökad belastning eller för snabbare effekt kan dosen ökas till 3–4 kapslar per dag (uppdelat på morgon och kväll). Detsamma gäller om kunden väger 80 kilo eller mer.

Innehåll: Kapseln innehåller enbart ett ekologiskt fullspektrumextrakt av Ashwagandha med samma innehåll och fördelning av de aktiva ämnena som torkad rot. En fördelning som endast kan erhållas om extraktionen sker enligt Ayurvedisk tradition, med ekologisk mjölk och vatten.

Studier i sammandrag

 • Minskad stress och oro
 • Ökad sexuell lust och funktion, både hos män och kvinnor
 • Ökad uthållighet och kondition
 • Ökad muskelstyrka, större muskeltillväxt och lägre BMI
 • Bättre minne, inlärning och koncentration
 • Normalisering av sköldkörtelhormoner (TSH, T4 och T3)
 • Minskning av klimakteriebesvär (under publicering)
 • Aktivering av immunförsvaret och hälsa hos äldre (under publicering)

Fakta

ACF Type: wysiwyg

Växtnamn: Ashwagandha (kallas även indisk ginseng)
Latinsk namn: Witania somnifera
Växtdel/framställning: Framställs huvudsakligen ur växtens rötter
Godkänd indikation/hälsopåstående: Motverkar negativa effekter av stress, främjar mental och fysisk balans
Klassning: Kosttillskott, adaptogener
Innehåll/Aktiv substans: Standardiserat, ekologiskt, fullspekrumextrakt av ashwagandha (Withania somnifera) och cellolusa (kapselskal). Vid slutfasen av extraktionen används, enligt Ayurvedisk tradition, ekologisk mjölk. Slutprodukten innehåller därför spår av mjölk (mindre än 2% av innehållet).
Verkningsmekanismer: Sänker kroppens produktion av stresshormonet kortisol i samband med stress.
Beredningsform: Kapslar
Användningsområden: Vid långvarig stress, sömnbesvär, bristande ork, minskad sexlust, känslomässig och fysisk obalans.
Dosering: 1 kapsel (300 mg aktiv substans) morgon och kväll, motsvarande 600 mg per dygn.
Biverkningar: Inga rapporterade biverkningar eller kontraindikationer
Kontraindikationer: Inga rapporterade kontraindikationer
Referenser: Det finns ett flertal studier såväl på ashawagandha som på det specifika extraktet i KSM66

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 324 [1] => 2089 [2] => 303 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 303 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.0989830493927 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

Samtliga studier är dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade kliniska studier. Dosen som används är 2×300 mg KSM-66. Studierna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter godkända av Pub Med.

 1. REDUCERAR STRESS, ORO OCH NEDSTÄMDHET (2012)A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of Ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255.
 2. ÖKAD SEXLUST, FUNKTION OCH TESTOSTERONHALT (2013) Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study. Ambiye. V. R., Langade, D., Dongre, S., Aptikar, P., Kulkarni, M., & Dongre, A. (2013). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.
 3. ÖKAD KONDITION OCH BÄTTRE FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA (2015) Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera [L.] Dunal) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults. Choudhary, B., Shetty, A., & Langade, D. G. (2015). Ayu, 36(1), 63.
 4. ÖKAD MUSKELTILLVÄXT & STYRKA, MINDRE KROPPSFETT (2015) Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. (2015). Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12(1), 43. pub med.
 5. ÖKAD KVINNLIG SEXUELL LUST OCH FUNKTION (2015) Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study. Dongre, S., Langade, D., & Bhattacharyya, S. (2015). BioMed research international, 2015.
 6. MINSKAD STRESS OCH KROPPSVIKT (2017) Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Joshi, K. (2017). Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(1), 96-106. pub med.
 7. BÄTTRE MINNE, KONCENTRATION OCH FOKUS (2017) Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions. Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Bose, S. (2017). Journal of Dietary Supplements, 1-14. Chicago.
 8. NORMALISERING AV SKÖLDKÖRTELFUNKTION VID SUBKLINISK HYPOTYREOS (2017) Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial. Sharma, A. K., Basu, I., & Singh, S. (2017). The Journal of Alternative and Complementary Medicine.
 9. SEXUELL HÄLSA HOS MÄN (under publicering)

Förutom dessa 9 kliniska humanstudier finns det två publicerade invitrostudier från 2013 och 2017 vilka visar på ökad överlevnad och förbättrad telomeras-aktivitet.
Dessutom är ytterligare 5 humanstudier klara inom områden som: klimakteriebesvär, äldres hälsa, sport och träning, immunförsvar, viktreduktion mm.

Säkerhetsstudier

Säkerheten har studerats både när det gäller akuta överdoseringar såväl som vid längre tids intag av höga doser. Även en möjlig gentoxisk effekt har utvärderats.
Dosnivåer upp till 2 000 mg/kg testades. Inga biverkningar noterades. Detta skall jämföras med normaldosen för KSM66 som är ca 5-10 mg/kg – alltså 200 gånger lägre.
KSM-66 har också erhållit GRASS status – vilket innebär att amerikanska FDA, Federal Food and Drug Administration, noga har utvärderat säkerheten både med avseende på användning i mat och i form av kosttillskott.

Men störst trygghet utgör den fyratusenåriga, väldokumenterade användningen inom den Ayurvediska medicinen.

Annons
Annons