Ginkbo biloba är också känt som kinesiskt tempelträd.