Det växtbaserade läkemedlet Echinaforce avaktiverar även SARS Cov-2, enligt en ny in vitro-studie.

Forskare över hela världen arbetar för högtryck för att hitta läkemedel som kan användas för att förebygga och behandla covid-19. Forskningsresultat och rapporter om lovande läkemedelskandidater har duggat tätt den senaste tiden. Senast i raden av hoppingivande resultat kommer från det ansedda statliga Spiez-laboratoriet i Schweiz. 

Echinaforce avaktiverar viruset

Spiez, som räknas som världsledande när det gäller forskning kring bakterier, virus och kemisk krigföring, har i en in vitro-studie som publiceras i Virology Journal visat att det växtbaserade läkemedlet Echinaforce kan avaktivera fyra olika stammar av coronavirus i mänsklig vävnad från andningsvägarna, däribland covid-19. 

Forskarna noterar att Echinaforce, som innehåller extrakt från färska delar av läkeörten röd solhatt, permanent kan avaktivera samtliga fyra undersökta coronavirus i ett tidigt skede av infektionen. Effekten beskrivs däremot som marginell i senare skeden när infektionen redan fått fäste.

Växtbaserat läkemedel

Forskarna drar slutsatsen att Echinaforce, som är ett väl beprövat traditionellt växtbaserat läkemedel godkänt på indikationen profylax och symptomlindring vid förkylning, kan vara en intressant kandidat för att förebygga och stoppa infektioner av coronavirus i ett tidigt skede. Fler studier behövs dock för att dra mer långtgående slutsatser, påpekas i artikeln från forskargruppen vid Spiez-laboratoriet. 

Forskningsresultaten från Spiez-laboratoriet har väckt stor uppmärksamhet i Schweiz och Tyskland och på schweiziska apotek har Echinaforce snabbt tagit slut och man har tvingats in föra ransonering för att undvika hamstring. 

Naturbiblioteket startsida art4-naturbiblioteket-växtbaserad-medicin

Stora utmaningar

Det nya coronaviruset har ställt både forskningen och samhället inför gigantiska utmaningar. Med ett nytt, mycket smittsamt och oberäkneligt virus gäller det både att hitta nya metoder för att förhindra smittspridning samt läkemedel för att hantera själva viruset när det väl kommit in i kroppen – och på sikt också för att hitta vaccin och läkemedel som kan förebygga insjuknande och begränsa risken för allvarliga sjukdomsförlopp. 

”Skyddande effekt”

Jan G Bruhn, professor em i farmakognosi och tidigare ledamot i Livsmedelsverkets vetenskapliga råd, skriver i en artikel att Echinaforce därmed skulle kunna bli en intressant kandidat för att förebygga covid-19.

– Man såg bara en marginell effekt på virus när man behandlade redan infekterade celler. När man i andra försök förbehandlade celler från nässlemhinnan i provrör med Echinaforce kunde man se en skyddande effekt när cellerna utsattes för virus. Resultaten visar att echinaceapreparat skulle kunna utnyttjas i förebyggande syfte mot alla slags coronavirus, skriver Jan G Bruhn.

WHO efterlyser mer forskning

Forskargruppen på Spiez-laboratoriet drar slutsatsen att det är angeläget med fortsatt forskning kring hur extrakt av röd solhatt skulle kunna användas i kampen mot covid-19.

Studien har också uppmärksammats av Världshälsoorganisationen WHO (se länk nedan)

 

LÄS MER:

Echinacea – väldokumenterad virushämmare

Echinaforce – effektiv och ekologisk hjälp mot virus

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01401-2

https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-751192