fbpx

Unikt tomatextrakt stödjer hjärthälsa på naturlig väg

Tomater signalerar hälsa och välbefinnande. Men riktigt hur viktiga näringsämnen från tomat kan vara för exempelvis en god hjärthälsa har inte alltid varit känt.

2 september, 2022

Det tomatbaserade kosttillskottet SanoKardio är ett exempel på hur aktuella forskningsrön kan omsättas i ett värdefullt kosttillskott som är skräddarsytt för att upprätthålla en god hjärt- och kärlhälsa. 

SanoKardio består av ett unikt tomatkomplex, Lycored Nutrient Complex, med ett flertal potenta karotenoider, som lykopen och betakaroten, med tillägg av tiamin. Denna kombination kan bidra till att optimera förutsättningarna för en god hjärthälsa.

– Det finns i dag en gedigen kunskap om hur vi kan förebygga och behandla en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar med läkemedel och olika typer av ingrepp, men dessvärre en mer begränsad kunskap om hur vi kan angripa bakomliggande mekanismer för hjärt- och kärlsjukdom, säger Michael A Weber, en av USA:s ledande kardiologer.

Måste tänka förebyggande

Michael A Weber, professor vid SUNY Downstate College of Medicine, Brooklyn, New York, är en av grundarna till The American Society of Hypertension. Han menar att aktuell forskning pekar på ett stort behov av att tänka och agera mer förebyggande för att minska risken för kardiovaskulär ohälsa.

– Med fördjupad kunskap om mekanismerna bakom våra vanligaste hjärt- och kärlsjukdomar ser vi att det sällan är en enda riskfaktor som måste behandlas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, utan ofta ett komplex av olika faktorer.

Kolesterolets roll

Särskilt intressant är det, menar Michael A Weber, att synen på kolesterol som riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom håller på att omvärderas. Fokus ligger idag inte lika självklart på kolesterol som dominerande riskfaktor för kardiovaskulära händelser.

– Allt mer forskning pekar på att det är betydligt mer komplext och det räcker inte med att bara se på totalkolesterol och LDL-värdet. Mycket talar för att vi i stället bör vara mer observanta på halten av oxiderat LDL. 

Förbisedda riskfaktorer

Efter en måltid oxideras LDL-kolesterol när fria syreradikaler reagerar med fleromättade fettsyror i maten. 

– Oxiderat LDL och oxidativ stress är ofta förbisedda riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, säger Michael A Weber. Oxiderat LDL är farligt eftersom det påskyndar processer som leder till skadliga förändringar i kärlväggarna, vilket ökar risken för hjärt- och kärlhändelser.

Därför är det, menar Michael A Weber, viktigt att rutinmässigt mäta oxiderat LDL och oxidativ stress och behandla vid behov.

– Flera studier visar att SanoKardio, som innehåller ett standardiserat komplex av potenta näringsämnen från tomat, på ett unikt sätt kan skydda hjärtat och artärerna. 

Tre mekanismer

Det sker genom tre olika verkningsmekanismer, enligt Weber:

– SanoKardio bidrar till att reducera halten av oxiderat LDL i blodet, stödjer den viktiga endotelfunktionen i kärlväggen samt bidrar till att behålla ett blodtryck inom normalvariationen. 

Tomat kan ge betydande skydd mot oxidativ stress

Magnus Nylander, med dr och näringsforskare, som har studerat oxidativ stress under lång tid menar att ett ökat intag av processade tomatprodukter ger en skyddande effekt mot utveckling av ateroskleros. Forskning pekar på att den primära mekanismen till detta kan vara att tomatens samverkande ämnen har en hög antioxidantkapacitet och därmed ger ett viktigt skydd mot oxidativ stress, bland annat genom att hämma bildningen av skadligt aterogent oxiderat LDL i blodet och blodkärlen.1

Prisbelönt tomatextrakt

SanoKardio bygger på det prisbelönta och uppmärksammade amerikanska tomatextraktet Lycored Nutrient Complex (LNC). LNC utsågs 2016 till årets bästa produkt i kategorin hjärthälsa på Nutra Ingridients Awards.

SanoKardio innehåller, i tillägg till tomatextraktet, även tiamin, ett vitamin som bland annat har uppmärksammats av EFSA (European Food Safety Authority) för sina positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa.

Det har gjorts ett flertal extraktspecifika kliniska studier på Lycored Nutrient Complex, Flera av dem är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Exempel på publicerade extraktspecifika studier

 • Studie av LDL-oxidation2: I en randomiserad och dubbelblind studie genomgick 146 friska män och kvinnor (66 män, 80 kvinnor) behandling med LNC eller placebo en gång per dag under två veckor. De som gavs tillskott av LNC fick en påtagligt förbättrad metabolisk respons 8 timmar efter måltid med bland annat sänkt oxiderat LDL jämfört med placebogruppen.
 • Stärkt endotelfunktion och sänkt systoliskt blodtryck3: I studien som genomfördes på totalt 116 friska män visas att LNC bidrar till god hjärt och kärlhälsa via flera verkningsmekanismer. Endotelfunktionen i kärlväggarna stärks, det systoliska blodtrycket sänks, nivåerna av serum CRP sänks samt plasma SOD-aktivitet ökar. Samtliga är viktiga funktioner för god kardiovaskulär funktion.
 • Blodtryckssänkande4: I en studie från 2019 jämfördes effekten av LNC med syntetisk framställt lykopen på patienter med måttligt förhöjt blodtryck. Studien visade att LNC, motsvarande dosen i en kapsel SanoKardio, gav en signifikant sänkning av det systoliska blodtrycket. Motsvarande förändring kunde inte noteras i jämförelsegrupperna.
 • Upprätthålla ett normalt blodtryck5: En sammanställning av studier visar att lykopen har en dokumenterad effekt för att sänka och upprätthålla ett blodtryck inom normalintervallet.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

 • SanoKardio är ett väldokumenterat kosttillskott som bygger på ett standardiserat och patenterat tomatextrakt (rikt på karotenoider och antioxidanter) med ett tillskott av tiamin. 
 • SanoKardio är skräddarsytt för att optimera den skyddande effekten för hjärta och kärl genom att motverka förekomsten av oxiderat LDL, stödja den endotela funktionen i blodkärlen samt bidra till att bibehålla ett blodtryck inom normalspannet. 
 • Det aktiva komplexet av näringsämnen från tomat som ingår i SanoKardio, Lycored Nutrient Complex, utsågs 2016 till bästa produkt i kategorin hjärthälsa vid Nutra Ingridient Awards.  
 • Produkten är väl dokumenterad såväl när det gäller effekt som säkerhet. Inga biverkningar finns rapporterade.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 331 [1] => 638 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 4067 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.084878921508789 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

 1. Nylander (2017): Processade tomatprodukter ger betydande effekter mot utveckling av ateroskleros. Medicinsk Access 2017 (1): 18-25
 2. Kim et al (2011): Atherosclerosis 2015:189-195
 3. Deplanque et al (2016): Food & Nutrition Research 60:32537
 4. Engelhard et al (2006): American Heart Journal 2006:151:100.e1-100e6.
 5. Paran et al (2009): Cardiovascular Drugs and  Therapy 23:145-141
 6. Xinli et al (2013): Nutrients 2013,5, 3696-3712

Annons
Annons