fbpx

Selen – räddare i nöden för sköldkörteln?

Ny svensk forskning pekar på att grundämnet selen kan spela en avgörande roll för att motverka sjukdomar i sköldkörteln. Rönen är viktiga eftersom moderna odlingsmetoder gör att selen i allt högre grad lakas ur våra jordar.

2 november, 2022

Selen är ett mineral som spelar en vital roll i många av kroppens viktigaste funktioner. Som kraftfull antioxidant skyddar selen bland annat mot okontrollerade oxidationsprocesser som kan förstöra celler och organ och motverka för tidigt åldrande. Selen spelar också en viktig roll för vårt immunförsvar och, inte minst, för vår hjärt- och kärlhälsa. Allvarlig selenbrist kan exempelvis leda till skadliga förändringar i hjärtmuskeln.

Nödvändig byggsten

Nu riktas också ett allt större vetenskapligt intresse mot selenets roll för sköldkörtelns funktion.

Kristian Winther, forskare vid Akademiskt specialistcentrum vid Karolinska institutet, har ägnat en stor del av sin forskning åt att kartlägga sambandet mellan selen och sjukdomar i sköldkörteln.

– Selen är en nödvändig byggsten i de enzymer som bidrar till omformning av inaktivt till aktivt sköldkörtelhormon och vår forskning har vi bland annat tittat vad som händer med sköldkörtelfunktionen vid tillskott av selen i olika doser jämfört med placebo.

Kan stötta

En slutsats är att selentillskott hos friska personer inte kan motiveras men att det finns faktorer som talar för att det kan vara motiverat hos personer med nedsatt sköldkörtelfunktion under vissa omständigheter.

– Men effekten i den studien var för liten för att man skulle kunna dra några mer långtgående slutsatser. Därför behövs mer forskning på området.

Två nya studier

Nu är Kristian Winther delaktig i två stora studier som fokuserar på mer specifika tillstånd i sköldkörteln, Hashimotos sjukdom (som leder till nedsatt produktion av sköldkörtelhormon) och Graves sjukdom (som medför förhöjd hormonproduktion i sköldkörteln).

– Här studerar vi hur selentillskott kan bidra till att förbättra behandlingen. Exempelvis om tillskott av selen skulle kunna minska eller till och med göra att man helt kan sätta ut Levaxin-behandling hos patienter med låga nivåer av sköldkörtelhormon.

Selen

Komplexa samband

Men sambanden är komplexa och det är för tidigt att säga något om resultatet. Men jag skulle se det som en stor framgång om vi bara genom att komplettera med selen skulle kunna sänka dosen från exempelvis 150 mg till 100 mg Levaxin. Det skulle i så fall kunna påverka olika autoimmuna processer på ett positivt sätt. Det vi vill åt är dock primärt om selentillskott kan förbättra livskvalitén hos de medverkande.

Viktigt med rätt dos

Studierna görs på ett standardiserat selenpreparat från danska PharmaNord på 100 mikrogram.

– Doseringen är viktig eftersom vi vet att det finns ett fönster mellan Livsmedelsverkets rekommendation på upp till 60 mikrogram per dag upp till 300 mg och därutöver som är en skadlig dos. Därför har vi valt 100 mikrogram selen per dag i studierna.

Ingår redan i behandlingen

Under 2023 väntas de båda studierna vara klara.

– Efter det hoppas jag att vi har en fördjupad kunskap som kan leda till bättre behandlingsmetoder. Men redan i dag ingår selen i behandlingsrekommendationen för patienter med mild Graves ögonsjukdom, där det rekommenderas en försöksperiod på 6 månader för att se om det har en gynnsam effekt.

Fakta

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 207 [1] => 355 [2] => 4106 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 2133 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.10183119773865 seconds

Referenser

Annons

ACF Type: image

Annons

ACF Type: image