fbpx

Skräddarsytt för effektiv hjälp vid PMS

Nästan alla kvinnor i fertil ålder drabbas – men få hittar någon riktigt bra hjälp utan biverkningar. Inte så konstigt därför att många känner sig uppgivna över PMS-besvär som är svåra att rå på. Men det finns gott om alternativ värda att prova – också för dig som inte kan eller vill ta p-piller eller antidepressiva läkemedel.

23 oktober, 2022

Det finns idag inget läkemedel som är utformat och godkänt specifikt för behandling av PMS-relaterade besvär. Vid svårare besvär är behandlingsrekommendationen inom sjukvården att behandla antingen med p-piller eller antidepressiva SSRI-preparat. Många kvinnor väljer dock att avstå från sådan behandling på grund av biverkningsriskerna.

Men vad kan man då göra i stället när PMS-besvären ger sig till känna i andra halvan av menstruationscykeln – månad efter månad?

Självklara alternativ

I länder som Tyskland, Frankrike och Schweiz, där växtbaserad medicin är ett självklart inslag inom såväl primärvården som på apoteken, finns ett brett utbud av preparat som bygger på naturliga substanser som både är väl beprövade och väl dokumenterade såväl när det gäller effekt som eventuella biverkningar.

I Sverige finns motsvarande preparat, men kunskapen om hur de kan användas är betydligt sämre spridd.

Salvia ökar välbefinnandet

Ett exempel är salvia, kryddörten som också är en av de mest använda läkeörterna inom växtbaserad medicin. Salvia har odlats och använts som läkeört så länge man kan minnas och det finns dokumentation från antikens Grekland av att salvia spelade en viktig roll som medicinalväxt.

Salvia har traditionellt används bland annat mot magbesvär och infektioner, men har även visat sig ha en god effekt mot exempelvis värmevallningar, svettningar och kramper – tillstånd som är vanliga i samband med såväl PMS som under klimakteriet. Salvia kan bland annat bidra till ett ökat välbefinnande i samband med PMS.

Premens mot PMS
Premens – naturligt alternativ vid PMS-relaterade besvär.

Unik kombination

Detta har tillverkaren av Premens Cleanmarine tagit fasta på. Med utgångspunkt i studier som visar att salvia kan ha en blodtryckssänkande och kramplösande effekt samt minskar besvär med svettningar och vallningar har läkeörten här kombinerats med ett antal andra olika naturliga substanser som på olika sätt kan bidra till att lindra besvär vid PMS.

Förutom ett standardiserat exaktrakt av salviablad innehåller Premens ett antal vitaminer, växtsubstanser och högvärdig krillolja som är skräddarsydd utifrån de symtom som är vanligast vid PMS-relaterade besvär.

Biverkningar sällsynta

Några allvarliga biverkningar finns inte rapporterade av salvia i de doser som förekommer i kosttillskott. Vid mycket höga doser av salvia ska man dock vara försiktig vid amning och graviditet och i extrem koncentration kan salvia framkalla kramper.

Premens Cleanmarine säljs på apotek och i hälsofackhandeln.

Flera studier

Premens Cleanmarine är ett kosttillskott som innehåller flera olika substanser som på olika sätt kan bidra till att lindra besvär vid PMS. I en irländsk extraktspecifik studie med kvinnor med måttliga till svåra PMS-besvär visade det sig att så gott som alla upplevde en påtaglig förbättring både när det gäller fysiskt och psykiskt mående. Särskilt tydlig var effekten för kvinnor med svårare PMS-besvär, enligt studien.

Det finns också ett flertal studier på övriga naturliga substanser som ingår i Premens. Läs mer om studierna här nedan under ”Referenser”.

Kraftig minskning av PMS-symtom

En användarundersökning gjord med kvinnor som använde Premens Cleanmarine under tre månader 2021 visade att de flesta upplevde en påtaglig förbättring av PMS-relaterade besvär. Andelen kvinnor som upplevde svåra besvär var när perioden inleddes 80 procent – och efter tre månader angav endast 20 procent att de hade svåra PMS-besvär.

Särskilt tydlig var den positiva trenden hos kvinnor som upplevde svåra problem med nedstämdhet i samband med PMS. Där noterades en förbättring med hela 82 procent efter de tre månaderna. Tydliga förbättringar noterades också när det gäller irritabilitet, humörsvängningar och ömmande bröst.

Även när det gäller symtom som huvudvärk, trötthet, aptitförändringar, sömnbesvär, oro och ångest, koncentrationssvårigheter, svullnadskänsla och dålig hy noterades en klar förbättring under de tre månaderna.

54 kvinnor med en medelålder på 34 år medverkade i undersökningen. 43 av kvinnorna hade PMS-relaterade problem som varat i mer än fem år.

Fakta

ACF Type: wysiwyg

PMS – värt att veta

PMS, eller premenstruellt syndrom, är ett gemensamt namn för en rad olika besvär som kan dyka upp i perioden mellan ägglossning och menstruation, alltså under den andra halvan av menstruationscykeln. Symtomen kan vara både fysiska och psykiska och många mår så dåligt under perioden strax före mens att de behöver någon form av behandling för att kunna fungera normalt.

Det finns inga speciellt utformade läkemedel för behandling av PMS-relaterade besvär. Vanligast är att man sätter in antingen antidepressiva SSRI-preparat, p-piller eller vätskedrivande läkemedel. P-piller hjälper för en del, men förvärrar symtomen för andra

Mellan 3 och 5 procent av alla kvinnor får diagnosen PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom, med svårare humörsvängningar. PMDS kan behandlas med Premalex (det enda läkemedlet som är godkänt på indikationen). Biverkningar av behandlingen är dock vanliga och därför rekommenderas att läkemedlet tas endast 1-2 veckor före mens för att minska biverkningsrisken.

Även regelbunden träning, KBT, avslappning och mindfulness kan bidra till att lindra en del besvär som kan relateras till PMS.

Det finns också flera kosttillskott med växtextrakt och andra naturliga substanser som visat sig ha god effekt mot PMS-relaterade besvär, exempelvis med salvia, soja, rosmarin, vitamin D, vitaminerna B1, B2 och B6 samt krillolja med fettsyrorna omega 3, omega 6 och omega 9.

Vid långvariga och svåra besvär är det viktigt att söka hjälp och få diskutera behandling med läkare/gynekolog.

Du är kanske också intresserad av

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => post ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [meta_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__in] => Array ( [0] => 4169 [1] => 676 [2] => 702 ) [post__not_in] => Array ( [0] => 4164 ) [orderby] => date [order] => ASC )
0.10733318328857 seconds

Referenser

ACF Type: wysiwyg

Annons
Annons