Var fjärde svensk över 45 år beräknas lida av artros i någon form. Det gör artros till den vanligaste ledsjukdomen och för många leder besvären till svår smärta i knän, höfter, rygg, fingrar och tår.  Men det finns hjälp att få – utan risk för besvärliga biverkningar.

Artros kommer ofta smygande och problemen ökar i takt med ålder och belastning av leder, För många innebär stelheten, smärtan och den försämrade rörligheten som förknippas med artros till kraftigt försämrad livskvalitet.

Det finns ingen behandling som bromsar utvecklingen av artros. Däremot finns det olika möjligheter att minska smärtan och därmed bibehålla en bättre funktion i leden, dels med läkemedel, dels med träning oför att stärka muskulaturen kring leden.

Slipper besvärliga biverkningar

Ett problem med de vanligaste läkemedlen vid lindrigare former av artros (paracetamol och NSAID) är att de inte bör användas vid långtidsbehandling och att de inte sällan leder till besvärliga biverkningar ibland annat mage och tarm. För många artrosdrabbade att denna typ av läkemedel helt enkelt inte är ett fungerande alternativ för att lindra ledsmärta vid artros.

Ett alternativ kan då vara att prova med växtbaserade läkemedel med snällare biverkningsprofil. Nyligen lanserades FlexiLoges i Sverige, ett traditionellt växtbaserad läkemedel baserat på läkeörten djävulsklo.

Väl dokumenterat

Djävulsklo har använts under lång tid för behandling av smärta vid olika ledbesvär och är väl dokumenterade i olika studier relaterade till artros. Läkemedelsverket har godkänt Flexiloges, som innehåller extrakt av djävulsklo, som ett traditionellt växtbaserat läkemedel på indikationen ”lindring av smärta och stelhet vid lätt ledförslitning (artros).

Det har gjorts totalt drygt 130 kliniska studier på djävulsklo från 198 kliniska studier på djävulsklo vid artros på sammanlagt över 5 000 patienter med led- och muskelsmärta. Minst 14 av dessa håller en hög vetenskaplig kvalitet.

Halvering av smärtan

I en öppen studie på patienter med knä- och höftartros  påvisades en minskning av ledsmärtan med i genomsnitt 34 % efter 4 veckors behandling med djävulsklo och hela 52% efter 8 veckor. 95 % av deltagarna, varav många haft besvär med biverkningar från NSAID,  angav att de tolererade djävulsklo bra eller mycket bra. I andra studier på ryggsmärta noterades ven markant förbättring hos de patienter som fick extrakt av djävulsklo jämfört med placebogruppen. I ett antal andra randomiserade studier har djävulsklo visat sig fungera signifikant bättre än placebo och varit minst lika effektiv som konventionella kemiska preparat – fast med betydligt snällare biverkningsprofil.

extraktet i Flexiloges utvinns ur roten från läkeörten djävulsklo.

Extraktet i Flexiloges utvinns ur roten från läkeörten djävulsklo.

Fakta om djävulsklo

(Harpagophytum procumbens DC):

Djävulsklo är en läkeört med rötter i traditionell medicin i södra Afrika och har använts mot åkommor som feber, magsår, och mensvärk, men har på senare år framförallt kommit att fungera som ett naturligt alternativ mot smärta vid artrit/artros, muskelsmärtor och ryggvärk.

Värt att veta om Flexiloges

Flexiloges är ett traditionellt växtbaserat läkemedel från tyska Dr. Loges. Kapslarna innehåller torkat rotextrakt av djävulsklo. Flexiloges är utformat för användning vid långvarig led- och muskelsmärta och värt att understryka är att det ofta tar 14–28 dagar innan full effekt uppnås. Få biverkningar har rapporterats, men medel med djävulsklo ska ej användas om du har magsår.

Expertens kommentar:

”Det finns en mängd bra kliniska studier gjorda på harpagosider och djävulskloextraktets antiinflammatoriska och smärtstillande effekter”. Sammantaget styrker de användningen av djävulsklo vid artros och ryggskott.”

Jan G Bruhn, farm dr i farmakognosi, om djävulsklo i läroboken ”Läkemedel från naturen – en integrerad del av medicinen”.

 Andra växtbaserade alternativ vid artros:

Det finns flera läkeörter som kan fungera som växtbaserade alternativ till paracetamol och NSAID vid artros och muskelsmärta. Bland dessa märks extrakt av gurkmeja, ingefära, nyponextrakt och boswelia. curaMIN Forte innehåller exempelvis en optimerad kombination av gurkmeja och boswellia och Nypozin innehåller nyponextrakt och C-vitamin.

 VILL DU VETA MER om naturliga alternativ mot artros och muskelsmärta och om djävulsklo?

Djävulsklo – för behandling av smärta vid artros